Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja innowacyjnego szkolenia kadry kierowniczej

Data publikacji 17.05.2013

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Joachim Foltys szkolił Komendantów Powiatowych Policji z zakresu wiedzy i umiejętności istotnych na stanowiskach kierowniczych. Dzięki współpracy z wyższymi uczelniami kadra kierownicza Policji województwa opolskiego zyskuje szerszy dostęp i możliwość korzystania ze źródeł i zasobów naukowych.

W czwartek (16 maja) w KWP w Opolu odbyło się szkolenie kadry dowódczej Policji województwa opolskiego. Dzięki dobrej współpracy z Politechniką Opolską, komendanci skorzystali z potencjału naukowego tej uczelni. Prof. dr hab. inż. Joachim Foltys - Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej szkolił Komendantów m.in. z zakresu dobrego przywództwa, rozpoznawania kompetencji i kształtowania autorytetu.

Korzystanie z wiedzy naukowej oraz doświadczenia ekspertów zewnętrznych to nowy kierunek szkoleń wprowadzonych przez KWP w Opolu, a jednocześnie nawiązanie ściślejszej współpracy z opolskim środowiskiem akademickim. Na szkoleniu poruszono także tematy związane z funkcjonowaniem jednostek garnizonu opolskiego w obszarach: logistycznym, finansowym, operacyjnym i psychologicznym.

(KWP w Opolu / mj)

Powrót na górę strony