Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VI Konferencja Kapituły Trzeźwego Umysłu – Kazimierz Dolny 2013 r.

W dniach 13 - 15 maja 2013 r.. w Kazimierzu Dolnym odbyła się VI Konferencja Kapituły Trzeźwego Umysłu. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu oraz Burmistrz Kazimierza Dolnego.

Kapituła została powołana z wyróżniających się koordynatorów kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która od 2008 r. jest obejmowana honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Na konferencję zostali zaproszeni pełnomocnicy i koordynatorzy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z całej Polski, a także honorowi członkowie Kapituły. Łącznie w konferencji wzięło udział prawie 60 osób.

Konferencja była okazją do podsumowania dotychczas podejmowanych działań w ramach kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz podzielenia się doświadczeniami przedstawicieli gmin z realizacji przedsięwzięć profilaktycznych. Poruszane były także zagadnienia dotyczące nowoczesnej profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.

Jednym z punktów programu było wystąpienie nadkom. Doroty Pater, Naczelnika Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, dotyczące przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez Policję.

Zaproszeni goście, w trakcie prowadzonych dyskusyjnych, mieli szansę na zgłaszanie nowych propozycji i kierunków działań w ramach przyszłorocznej edycji przedsięwzięcia.

Najważniejszymi ideami kampanii jest propagowanie trzeźwości oraz promowanie wśród młodych ludzi bezpiecznego i zdrowego stylu życia oraz sportu jako alternatywy wobec sięgania po używki - alkohol, narkotyki, tytoń oraz przemocy. Adresatami działań są dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna, rodzice,  nauczyciele, kierowcy oraz sprzedawcy napojów alkoholowych.

W ramach prowadzonych działań policjanci w szkołach, świetlicach, na boiskach angażują się w różnego rodzaju konkursy dotyczące bezpieczeństwa oraz uzależnień, festyny, happeningi, zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, itp., których wspólnym mianownikiem jest promowanie bezpiecznego stylu życia bez uzależnień. Prowadzą również zajęcia edukacyjne na tematy związane z bezpieczeństwem, unikaniem zagrożeń i profilaktyką uzależnień, a także działania na drogach, mające uwrażliwić kierowców, że  jazda za „kółkiem” jest możliwa tylko dla tych zachowujących „trzeźwy umysł”.

(BPiRD KGP / pt)
 

Powrót na górę strony