Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXXV Konferencja Szefów Policji Stolic Europejskich

Data publikacji 22.05.2013

Capital Policing Europe to cykliczne, najbardziej prestiżowe konferencje, w których uczestniczą szefowie stołecznych Policji z Europy, a także z wybranych państw azjatyckich. Konferencje CPE odbywają się raz do roku w maju, w wybranym 2 lata wcześniej kraju. W tym roku organizatorem XXXV Konferencji jest Komenda Stołeczna Policji. Konferencyjne tematy dotyczą ważnych aspektów bezpieczeństwa, a także istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem policji europejskich.

W konferencjach Capital Policing Europe (CPE) biorą udział delegaci reprezentujący 30-50 państw. Na czele każdej delegacji stoi szef stołecznej Policji lub reprezentująca go osoba. W ostatnich latach konferencje CPE organizowane były w Amsterdamie (2008), Bukareszcie (2009), Wilnie (2010), Helsinkach/Tallinie (2011), Sofii (2012). Kolejna konferencja w 2014 roku odbędzie się w Ankarze. Komenda Stołeczna Policji od wielu lat bierze czynny udział w spotkaniach Capital Policing Europe, podczas których prezentuje swoje doświadczenia z różnych dziedzin policyjnej służby.

Konferencyjne tematy dotyczą ważnych aspektów bezpieczeństwa, a także istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem policji europejskich, odnosząc się często do genezy problemów związanych z zapewnieniem porządku publicznego. Dla przykładu w roku 2012 podczas konferencji CPE w Sofii poruszone zostały kwestie związane z wpływem kryzysu gospodarczego na działania Policji oraz nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w pracy Policji.

Podczas tegorocznej Konferencji Szefów Policji Stolic Europejskich, która odbywa się w Warszawie zaplanowane zostały dwa panele dyskusyjne: „Rola i zadania Policji w zakresie zabezpieczania dużych imprez masowych” oraz „Napływ obcokrajowców i ich oddziaływanie na rozwój przestępczości we współczesnej Europie, a w szczególności ich wpływ na bezpieczeństwo dużych imprez masowych”.

Uczestników XXXV Konferencji Szefów Policji Stolic Europejskich odbywającej się pod patronatem Prezydent m.st. Warszawy oraz Komendanta Głównego Policji uroczyście powitał Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Dariusz Działo. W swoim wystąpieniu podkreślił, że główny temat obrad związany z doświadczeniami poszczególnych krajów w zabezpieczaniu dużych imprez masowych przyniesie wymierne korzyści dla wszystkich uczestników spotkania.

Uczestniczący w inauguracji konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pan Marcin Jabłoński powiedział, że „spotkanie ma nadzwyczajny charakter, a wymiana doświadczeń między szefami Policji to wielka wartość we współczesnej Europie. Polska jako organizator EURO 2012 jest dobrym miejscem do konstruktywnej dyskusji o zadaniach Policji związanych z organizacją tak dużych przedsięwzięć, a także wnioskach wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa tysiącom ludzi".

Do EURO 2012 w swojej wypowiedzi nawiązał również nadinspektor Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji, który powiedział, że konferencja jest kontynuacją spotkań odbywających się przed rozpoczęciem ubiegłorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Wszystkim uczestnikom życzył, aby wzajemna wymiana doświadczeń mogła znaleźć przełożenie w codziennej służbie.

Po uroczystej inauguracji prezentację na temat roli i zadań Policji w zakresie zabezpieczania dużych imprez masowych przedstawił Komendant Stołeczny Policji.

Prezentacja Policji z Ankary dotyczyła metod działania policji w przypadku protestów i zamieszek o charakterze masowym. Delegacja z Paryża przedstawiła informacje na temat zabezpieczania dużych imprez na przykładzie działań podczas Święta Narodowego Francji. Rosyjska prezentacja omówiona przez funkcjonariuszy z Moskwy dotyczyła wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w zabezpieczeniu infrastruktury i bezpieczeństwa publicznego na terenie metropolii ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych.

Po krótkiej przerwie uczestnicy obejrzeli prezentacje delegacji z Madrytu, dotyczące zabezpieczenia protestów społecznych oraz wpływu wzajemnego współdziałania zaangażowanych podmiotów na pokojowy przebieg manifestacji. Delegacja z Bukaresztu przedstawiła prezentację na temat środków bezpieczeństwa podczas imprez masowych, a policjanci z Wiednia omówili kwestie związane z zabezpieczeniem Światowego Forum Ekonomicznego.

Po godzinie 18.00 uczestnicy konferencji udali się do Otrębusów, gdzie mogli wysłuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Kolejny dzień rozpoczął się od wystąpienia delegacji z Baku, która omówiła zabezpieczenie realizowane podczas Konkursu Piosenki Eurowizja 2012. Nasi goście z Budapesztu przygotowali prezentację na temat zabezpieczenia protestów w 2011 roku, a policjanci z Amsterdamu przekazali informacje z przygotowań i przebiegu zabezpieczenia obchodów Święta Królowej.

Drugi blok tematyczny obejmował zagadnienia z zakresu napływu obcokrajowców i ich oddziaływania na rozwój przestępczości we współczesnej Europie, a w szczególności ich wpływ na bezpieczeństwo dużych imprez masowych. Ta problematyka była temat wystąpień Komendanta Stołecznego Policji oraz delegacji z Paryża, Berlina i Ankary.

Konferencje Capital Policing Europe są największym międzynarodowym przedsięwzięciem organizowanym przez stołeczne Policje. Z tego też względu, na pół roku przed organizacją każdej konferencji odbywa się spotkanie komitetu organizacyjnego, w skład którego wchodzą organizatorzy poprzedniej, bieżącej oraz przyszłej konferencji CPE. W związku z tym komitet organizacyjny nosi miano „Troiki”.

Tegoroczne posiedzenie „Troiki” miało miejsce w Warszawie w styczniu, uczestniczyli w nim szefowie Policji z Sofii, Ankary oraz Warszawy.

(KSP / mg)

Powrót na górę strony