Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rusza Telefon Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych

Ruszył Telefon Bezpieczeństwa dla turystów, który w tym roku został po raz pierwszy zintegrowany z Polskim Systemem Informacji Turystycznej. O października do maja, godzinach 8.00-18.00, a od 1 czerwca do 30 września, w godzinach 08:00-22:00, turyści zagraniczni będą mogli uzyskać potrzebne informacje oraz pomoc w sytuacjach wymagających specjalistycznej porady. Pracownicy obsługujący Contact Center będą posługiwać się biegle językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Głównym celem „Telefonu Bezpieczeństwa” jest zapewnienie pomocy turystom zagranicznym w nagłych i trudnych dla nich sytuacjach. Brak znajomości języka i procedur w przykrych dla turysty okolicznościach i poczucie zagubienia może zaważyć w znaczący sposób na opinii o naszym kraju, mimo iż wcześniej pobyt był postrzegany, jako bardzo atrakcyjny.

W celu połączenia się z operatorem wystarczy zadzwonić pod specjalne numery infolinii: +48 608 599 999 i + 48 22 278 77 77, płatne zgodnie z taryfą operatora. Komenda Główna Policji zapewnia osobom obsługującym telefon bezpieczeństwa możliwość bezpośredniego połączenia z centralą KGP - chodzi o szybką komunikację z właściwymi jednostkami Policji.

„Telefon Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych" jest elementem sprzyjającym poprawie bezpieczeństwa nie tylko cudzoziemców ale i Polaków. Podczas zeszłorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Telefon Bezpieczeństwa został dokładnie przetestowany przez naszych gości z zagranicy. My, jako Policja chcemy zapewnić bezpieczeństwo nie tylko obywatelom Polski, ale także osobom odwiedzającym nasz kraj. Cieszę się że ta inicjatywa przynosi dobre rezultaty. Dzięki niej, Policja może kompleksowo rozwiązywać problemy cudzoziemców. Po załatwieniu sprawy merytorycznie nie zostawiamy ich samym sobie tylko przekazujemy w opiekuńcze ręce Polskiej Organizacji Turystycznej i operatorów, którzy są w stanie udzielić tym ludziom wielu cennych informacji” – powiedział Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński.

81% to suma wskazań dwóch najwyższych wartości na skali pokazującej poziom zadowolenia turystów zagranicznych w Polsce. Na to wysokie zadowolenie z pobytu w Polsce składa się wiele czynników. - Z naszych badań wynika, że 45 % turystów zagranicznych uważa, że bezpieczeństwo jest dla nich bardzo ważne przy planowaniu wyjazdu do innego kraju a 42 % powiedziało, że raczej ważne. Zaledwie 4 % przyznało, że nie bierze tego elementu pod uwagę – powiedział Rafał Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. - Nie chodzi tu tylko o bezpośrednie zagrożenie życia czy zdrowia, ale także poczucie bezpieczeństwa wynikające z pewności, że w przypadku kłopotów ze zdrowiem, zaginięcia dokumentów, kradzieży itp. turysta uzyska natychmiastową pomoc lub zostanie przekierowany do odpowiednich służb – podkreślił Szmytke.

W tym roku po raz pierwszy Telefon Bezpieczeństwa został przyłączony do Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Dzięki temu turysta będzie mógł uzyskać bardzo szybko informację o najbliższych atrakcjach turystycznych. Scentralizowana baza danych – Repozytorium Informacji Turystycznej oparte jest na ścisłej współpracy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi i ich systemami. Łącznie w bazie danych jest 41000 obiektów, a docelowo znajdzie się ich tam 60-70 tys. Obecnie dysponujemy bazą: noclegową (ponad 10 000 obiektów), atrakcji turystycznych – ponad 4000, restauracji – ponad 23600, imprez/wydarzeń – ok. 1000, punktów informacji turystycznej – ok. 400 certyfikowanych.

Na wizerunek Polski nie składają się tylko opinie turystów zagranicznych. Z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2012 roku zezwolenie na pracę otrzymało 39144 a w roku akademickim 2010/2011 na polskich uczelniach studiowało 21,5 tys. osób. Urząd do Spraw Cudzoziemców ma więc także za zadanie upowszechnić informację o funkcjonowaniu Telefonu Bezpieczeństwa w ośrodkach dla cudzoziemców, siedzibach urzędów, a także wśród interesantów.

- Jesteśmy instytucją, która w naturalny sposób kojarzy się z cudzoziemcami, dlatego po raz kolejny włączamy się w akcję Telefonu Bezpieczeństwa. W tym roku będziemy także zaangażowani w proces wymiany informacji z osobami obsługującymi Contact Center tak, by w razie takiej potrzeby służyć naszą wiedzą i doświadczeniem, głównie w zakresie pobytu cudzoziemców na terytorium Polski – powiedział Rafał Rogala Szef Urzędu Do Spraw Cudzoziemców.

Ulotki z informacją o telefonie bezpieczeństwa będą również dystrybuowane za granicą za pośrednictwem Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej, konsulatów i ambasad Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji międzynarodowych i branży turystycznej, a także za pomocą ulotek informacyjnych rozdawanych w punktach granicznych.

(KGP)

 


 

Powrót na górę strony