Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie warmińsko-mazurskiej Policji z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie

Data publikacji 23.05.2013

Dziś nadinsp. Józef Gdański Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podpisał porozumienie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie reprezentowaną przez panią dziekan dr Iwonę Myśliwczyk. Celem porozumienia jest podjęcie współpracy Policji z uczelnią w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Dziś o godzinie 11.00 w KWP w Olsztynie Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Józef Gdański podpisał porozumienie z dziekanem Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie panią dr Iwoną Myśliwczyk. To już drugie porozumienie podpisane przez  KWP w Olsztynie z uczelnią wyższą. Pierwsze zostało podpisane z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

Komendant Gdański podkreśla jak ważne jest nawiązywanie współpracy pomiędzy organami administracji publicznej, a uczelniami.

Przynosi to korzyści każdej ze stron. Policjanci mają możliwość korzystania z pomocy dydaktycznej szkoły m.in. pomieszczeń, czy sprzętu audiowizyjnego podczas organizowanych wykładów, konferencji z ich udziałem, debat społecznych. Nawiązanie współpracy z partnerami jest również ważne przy profilaktyce - mówi nadinsp. Józef Gdański.

W ramach porozumienia policjanci będą udzielać merytorycznej pomocy uczelni poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Doświadczenie zawodowe funkcjonariuszy może być przydatne zwłaszcza  studentom kierunku Resocjalizacja, którzy w przyszłości chcieliby mieć swój udział w poprawie bezpieczeństwa w okolicy oraz zapobieganiu patologiom. Oprócz tego bardzo przydatne dla funkcjonowania Policji są badania realizowane na uczelni przez studentów, a dotyczące m.in. przestępczości, obaw społecznych.

O takich badaniach wspomniała podczas spotkania dr Iwona Myśliwczyk, która powiedziała, że są one prowadzone w szerokim zakresie, gdyż do WSP TWP uczęszczają studenci z całego województwa.

Na zakończenie dziekan olsztyńskiej uczelni wyraziła zadowolenie z podpisania takiego porozumienia. Dodała, że oczekuje aktywnej współpracy obu stron.

(KWP w Olsztynie / mj)

Powrót na górę strony