Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Bydgoszczy pierwsi na ogólnopolskich zawodach

Data publikacji 27.05.2013

W dniach 23 – 24 maja 2013r. w Szkole Policji w Słupsku odbyły się I Ogólnopolskie Zawody Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Policjanci uczestniczący w zawodach reprezentowali 17 Komend Wojewódzkich Policji i rywalizowali w dwuosobowych zespołach w konkurencjach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pierwsze miejsce zajęli sierż. Maciej Kujawiński i sierż. Maciej Jankiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, których opiekunem był podinsp. Tomasz Krajewski- ratownik medyczny z KWP w Bydgoszczy.

Zawody rozpoczęły się od testu oceniającego wiedzę medyczną: udzielanie pierwszej pomocy zgodnie z Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Następnie funkcjonariusze byli oceniani w zadaniach praktycznych, tj. inscenizowanych scenkach:

Wypadek drogowy -  radiowóz, który uderzył w mur. Patrol zawodników zabezpieczał miejsce zdarzenia, udzielał kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wszystko było oceniane przez sędziów, bezpieczeństwo, ręczna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, badanie urazowe, założenie kołnierzy ortopedycznych, stabilizacja złamań, wywiad z poszkodowanymi w celu wykrycia ich przeszłości chorobowej, alergii, branych leków, zapewnienie pacjentom komfortu termicznego i wsparcia psychicznego, monitorowanie funkcji życiowych.

Przystanek – tutaj policjanci byli oceniani w momencie udzielania pomocy osobie, która oczekując na autobus doznaje zawału mięśnia sercowego i w konsekwencji, nagłego zatrzymania krążenia. Najwyżej punktowane było szybkie użycie AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego, który w pierwszej minucie od zatrzymania krążenia daje około 75% szansy na uratowanie pacjenta.

Upadek – funkcjonariusze w tej konkurencji ratowali osobę, która spadła z rusztowania. Najwyżej punktowane było wykrycie złamania miednicy podczas prawidłowo przeprowadzonego ITLS – badania i postępowania z pacjentami urazowymi, zgodnego z międzynarodowym algorytmem.

Mieszkanie – była to bardzo trudna konkurencja, podczas której policjanci musieli z zachowaniem własnego bezpieczeństwa odwieść dziewczynę od popełnienia samobójstwa, zabezpieczyć jej obrażenia, poprzez przeprowadzenie wywiadu z poszkodowaną dowiedzieć się o fakcie zażycia przez nią dużej ilości leków, zidentyfikować truciznę, powiadomić o tym fakcie dyżurnego celem przekazania informacji do centrum toksykologii klinicznej.

Reprezentacja z województwa kujawsko-pomorskiego w składzie: sierż. Maciej Kujawiński, sierż. Maciej Jankiewicz z KMP w Bydgoszczy pod opieką i instruktażem podinsp. Tomasza Krajewskiego- ratownika medycznego z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy, zajęła I miejsce.

Do takiego wyniku przyczyniła się wiedza i umiejętności policjantów, jak również kompleksowe szkolenia dla funkcjonariuszy woj. kujawsko–pomorskiego z zakresu udzielania pierwszej pomocy (programy obejmują przeszkolenie ok. 700 funkcjonariuszy).

Zarówno sierż. Maciej Kujawiński, jak i sierż. Maciej Jankiewicz, tytuł ratownika uzyskali w 2012 roku, po ukończeniu zorganizowanego przez Komendę Główną Policji, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu „Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy”.

(KWP Bydgoszcz / tk)

Powrót na górę strony