Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie członków IPA Izrael z Komendantem Głównym Policji

Data publikacji 27.05.2013

W Komendzie Głównej Policji odbyło się dzisiaj spotkanie przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Izrael z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Markiem Działoszyńskim.

Do przybyłych gości Komendant Główny Policji zwrócił się słowami: „To już swojego rodzaju tradycja, że grupy z Izraela trafiają do KGP. Tutaj dowiadujecie się Państwo jak funkcjonujemy, co robimy tak naprawdę.” Jak powiedział komendant, pomimo różnic czy to w sprzęcie, czy w technice, funkcjonariusze z Polski i z Izraela pracują podobnie, bo policyjna służba tak naprawdę niczym się nie różni. Wyraził przekonanie, że na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się nie tylko Polska, ale również polska Policja: „Po roku 1990 jako Policja przeszliśmy proces swojego rodzaju transformacji. Zmieniliśmy filozofię funkcjonowania i dzisiaj staramy się być dużo bardziej prospołeczni”.

W spotkaniu udział brała również Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, nadkom. Irmina Adamska: „Ponieważ mottem stowarzyszenia IPA jest „służyć poprzez przyjaźń”, mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie jeszcze pogłębi przyjaźń polsko – izraelską w tym wymiarze policyjnym” – powiedziała nadkom. Adamska.

Delegaci Sekcji Izraelskiej – funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej – goszczą z wizytą w Polsce już po raz siódmy. W 2004 roku Region IPA Nowy Sącz wspólnie z przedstawicielami Sekcji Izraelskiej podpisał list intencyjny na mocy którego corocznie 12-osobowa grupa delegatów, funkcjonariuszy czynnych i emerytów - członków IPA, zarówno z Polski, jak i z Izraela wyjeżdża na 8-dniowe wymiany międzynarodowe. Funkcjonariusze zwiedzają jednostki Policji, spotykają się z policjantami, zapoznają się z pracą, z zadaniami Policji i Straży Granicznej w obu krajach, ze specyfiką ich pracy, podobieństwami i różnicami w funkcjonowaniu formacji, wymieniają poglądy. Wizyty te oprócz wzajemnej wymiany doświadczeń na niwie zawodowej, każdorazowo obfitują w bogaty program kulturalny. Jak co roku, delegacja z Izraela oprócz Warszawy zwiedzi również Łódź, Oświęcim, Kraków, aby zapoznać się z „mekką miejsc pamięci żydowskiej”, ale również zobaczyć te ważne miasta i miejsca pamięci narodowej zarówno przez pryzmat dziedzictwa kulturowego jakie niosą one ze sobą. Podczas swojej krótkiej wizyty w Polsce, goście odwiedzą również nową siedzibę Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, gdzie zostaną podjęci przez kierownictwo KMP. Będą mieli możliwość poznać również urok polskich gór, wziąć udział w spływie Dunajcem i podziwiać zapierające dech w piersiach krajobrazy, jakże inne od tych, które znają na co dzień.

mw

Powrót na górę strony