Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej

Data publikacji 28.05.2013

W dniach 28–29 maja 2013 r. Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizował XVI Międzynarodową Konferencję Naukową Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej. Współorganizatorem konferencji jest także Grupa Allegro.

We wszystkich poprzednich edycjach konferencji pojawiała się problematyka wykrywania i zabezpieczania dowodów cyberprzestępstw i innych, popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W tym roku uczestnicy skupili się na dyskusji o możliwościach stworzenia jednolitej prezentacji wyników uzyskiwanych z monitoringu transmitowanych danych, zapisów dzienników systemowych oraz analizy nośników danych. Poruszano także metodologię opracowywania standardów dla niestandardowych usług i narzędzi wkraczających w sfery dotychczas pomijane lub marginalne.

Konferencja skupiła naukowców, specjalistów zapewniających bezpieczeństwo ICT z wielu sektorów gospodarki i oczywiście policjantów, funkcjonariuszy innych służb o charakterze policyjnym, prokuratorów i sędziów w sumie ponad 200 osób. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedzili, oprócz gości z Polski, specjaliści od cyberprzestępczości z Chin, Stanów Zjednoczonych państw Unii Europejskiej oraz Ukrainy.

Tematy tegorocznej konferencji:

  • Trendy cyberprzestępczości
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne i elektronicznych instrumentów płatniczych
  • Ujawnianie, pozyskiwanie, zabezpieczanie, analiza i prezentacja dowodów cyfrowych
  • Narzędzia wspomagające zwalczanie cyberprzestępczości
  • Współpraca publiczno-prywatna w zwalczaniu cyberprzestępczości
  • Monitorowanie zagrożeń w Internecie
  • Praktyka zwalczania cyberprzestępczości

(WSPol w Szczytnie / mw)

Powrót na górę strony