Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy Policji z Portami Lotniczymi

Komendant Główny Policji i Naczelny Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” podpisali porozumienie o współpracy. Ma ona polegać na podejmowaniu wspólnych działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie.

28 maja 2013 r. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński i Naczelny Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Pan Michał Marzec podpisali porozumienie o współpracy.

Współpraca ta polegać będzie na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie.  Strony zadeklarowały, że będą udzielać sobie wzajemnej pomocy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie portu lotniczego, wymieniać się informacjami i doświadczeniami w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz organizować wspólne ćwiczenia.

(KGP / mj)

Powrót na górę strony