Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Surowe kary dla uczestników festiwalu, którzy złamali prawo

Data publikacji 29.05.2013

Cztery osoby, które podczas Orange Warsaw Festival złamały prawo zostały ukarane przez warszawski sąd. Trzech mężczyzn odpowie za wtargnięcie na teren niedostępny dla publiczności w stanie nietrzeźwości. Jedna osoba została ukarana za odpalenie racy.

23-letni Kamil Z. został zatrzymany przez policjantów za odpalenie racy podczas Orange Warsaw Festival. Sąd uznał zatrzymanego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzył karę 8 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin oraz orzekł zakaz wstępu na wszelkie imprezy, a także mecze piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy poza terytorium RP, na okres 3 lat od daty uprawomocnienia wyroku.

28-letni Krystian W., 20-letni Norbert K. i 22-letni Tomasz S. zostali zatrzymani podczas festiwalu za wtargnięcie na teren niedostępny, byli w stanie nietrzeźwości.

Sąd wymierzył im karę w postaci 400 złotych grzywny dla każdego, zakaz wstępu na imprezy masowe na terenie Stadionu Narodowego na okres roku, zobowiązując ich do obowiązkowego stawiennictwa we właściwych miejscowo jednostkach policji w trakcie trwania imprezy.  

(KSP / mj)

Powrót na górę strony