Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów po publikacji Rzeczpospolitej z dnia 4.06.2013 r.

Data publikacji 04.06.2013

Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wydał 4 czerwca 2012 r. komunikat nawiązujący do dzisiejszej publikacji gazety "Rzeczpospolita". Prezydium ZG ze zdziwieniem przyjęło rozpropagowanie w mediach informacji dotyczącej wniosku 7 Zarządów Wojewódzkich do Zarządu Głównego

W nawiązaniu do dzisiejszej publikacji gazety „Rzeczpospolita” Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wydało komunikat, z którego wynika, że fakt ujawnienia w gazecie informacji o wniosku 7 Zarządów Wojewódzkich do Zarządu Głównego, przed formalnym rozpatrzeniem treści, oceniany jest krytycznie. Wniosek dotyczył zajęcia stanowiska przez ZG w sprawie "zaniedbań Komendanta Głównego Policji wobec licznych nieprawidłowości wymienionych w dokumencie". Za karygodne uznano wypowiedzi do mediów niektórych sygnatariuszy wniosku, stwierdzających, że Związek domaga się odwołania Komendanta Głównego Policji, skoro w rzeczywistości Zarząd Główny takiego wniosku dotąd nie formułował. Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów podkreślił, że upublicznianie tej sprawy przed przyjęciem oficjalnego stanowiska przez Zarząd Główny jest działaniem rozłamowym i nie służy współpracy między centralą Związku a Komendantem Głównym Policji.

gp

Powrót na górę strony