Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pan Tomasz Kowalczyk nowym Dyrektorem Centrum Usług Logistycznych

Data publikacji 04.06.2013

Efektem spotkania Komendanta Głównego Policji oraz Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego pion logistyczny w Policji z kierownikami ośrodków z całego kraju, wchodzących w skład Centrum Usług Logistycznych było omówienie bieżących problemów oraz powołanie nowego Dyrektora CUL-u.

Na spotkaniu omawiano bieżące problemy związane z funkcjonowaniem CUL-u, a także omawiano i zatwierdzono programu ratowania tej instytucji.  W trakcie spotkania przedstawiona została kandydatura Pana Tomasza Kowalczyka na stanowisko nowego dyrektora Centrum. Kandydatura ta zyskała pozytywną opinię zgromadzonych osób, w następstwie tego faktu,  Komendant Główny Policji powołał Pana Tomasza Kowalczyka na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Logistycznych.

Zarówno ze strony pracowników CUL-u, jak też nowego dyrektora jest olbrzymia wola podjęcia takich działań, które zmierzać będą ku poprawie sytuacji finansowej instytucji, ale jednocześnie – co jest niezmiernie ważne -  utrzymania kilkuset miejsc pracy.

Pan Tomasz Kowalczyk był w przeszłości Dyrektorem Biura Logistyki KGP, a potem Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego w Radomiu, odpowiedzialnym za pion logistyki.

Przed powołaniem Pana Tomasza Kowalczyka na to stanowisko, jeszcze raz przeanalizowano bardzo dokładnie sprawę dotyczącą przydziału mieszkania, opisywaną kilka lat temu w mediach. Wszechstronna analiza nie wykazała, aby Pan Tomasz Kowalczyk w jakikolwiek sposób złamał prawo.

gp

Powrót na górę strony
Polska Policja