Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie dolnośląsko-saksońskiego projektu unijnego

Data publikacji 05.06.2013

4 czerwca 2013 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Dyrekcję Policji w Görlitz. Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia (2007-2013). Tematem przewodnim spotkania było: bezpieczeństwo w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych. Podczas podsumowania projektu zaprezentowano także pojazdy oraz specjalistyczny sprzęt, zakupiony w ramach jego realizacji.

W spotkaniu uczestniczyli polscy i niemieccy policjanci. Stronę polską reprezentowali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu - m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Andrzej Łuczyszyn oraz Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu - podinsp. Leszek Zagórski. Stronę niemiecką reprezentowali funkcjonariusze Dyrekcji Policji w Görlitz, którym przewodniczył Dyrektor Policji w Görlitz – Conny Stiehl. 

Oprócz kierownictwa i funkcjonariuszy ruchu drogowego obu policji, w spotkaniu uczestniczyli także Dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Pani Agnieszka Sokołowska oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu zgorzeleckiego. 

Działania na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa na drogach są jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2013-2015 oraz zgodne z "Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 - nowe wyzwania dla Policji oraz innych służb i instytucji, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach”. 

Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Saksońskim Bankiem Odbudowy – Bankiem Wsparcia, a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu została zawarta w marcu 2010 roku. Projekt realizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Dyrekcją Policji w Görlitz, na podstawie Porozumienia o kooperacji, zawartego w lipcu 2008 r. 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i płynności w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych, poprzez stworzenie wspólnych standardów pracy policji dolnośląskiej i saksońskiej, ze szczególnym naciskiem na dolnośląsko-saksoński odcinek autostrady A-4. W ramach projektu przeprowadzono m.in. wspólne ćwiczenia w strefie przygranicznej oraz blisko 40 wspólnych zmotoryzowanych patroli autostradowych z użyciem zakupionego sprzętu. 

Ponadto Dolnośląska Polica zakupiła: 

  • Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego, ze specjalistycznym wyposażeniem, 
  • Ambulans Kryminalistyczny, ze specjalistycznym wyposażeniem
  • 7 samochodów osobowych o podwyższonych parametrach (5 Fordów Mondeo i 2 Ople Insignia)

Dzięki wspólnym ćwiczeniom oraz doposażeniu w sprzęt, dolnośląska i saksońska Policja jest w stanie bezpośrednio współdziałać, wspomagać i uzupełniać się w działaniach, prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze pogranicza polsko - saksońskiego. 

Wartość projektu, to ponad 603 tys. Euro, z czego wartość dofinansowania z EFRR, to kwota blisko 513 tys. Euro. 

(KWP Wrocław / tk)

Powrót na górę strony
Polska Policja