Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zawody funkcjonariuszy służb mundurowych w ratownictwie wodnym

Data publikacji 08.06.2013

Pod patronatem Komendanta Głównego Policji 15 załóg z całej Polski rywalizowało w Hajnówce w organizowanych po raz pierwszy na Podlasiu „Otwartych zawodach służb mundurowych w ratownictwie wodnym”. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył zespół reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

W dniach 6–7 czerwcana terenie Parku Wodnego w Hajnówce odbyły się organizowane po raz pierwszy na terenie województwa podlaskiego – „Otwarte zawody funkcjonariuszy służb mundurowych w ratownictwie wodnym”. Przedsięwzięcie, którego organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku i Urząd Miasta Hajnówka odbyło się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Gośćmi zawodów byli między innymi: Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Kierownictwo Podlaskiego Garnizonu Policji, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku oraz Burmistrz Miasta Hajnówki.

W Mistrzostwach rywalizowało 15 drużyn reprezentując komendy wojewódzkie Policji z: Białegostoku, Krakowa, Rzeszowa, Szczecina, Lublina, Bydgoszczy, Łodzi, Katowic, Olsztyna, a także reprezentacja Policji łotewskiej oraz drużyna Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Policja litewska uczestniczyła w przedsięwzięciu w roli obserwatora. Zawody przeprowadzono w formie czwórboju, co oznaczało, ze każdy z zawodników musiał startować we wszystkich konkurencjach. Rywalizacja obejmowała pokonanie 25 metrów basenu w umundurowaniu ćwiczebnym z przeszkodą, ratowanie manekina na długości 50 m, wyścig australijski oraz przepłynięcie 50 metrów stylem dowolnym z pasem ratowniczym i doholowanie manekina do ściany mety.

Punkty zdobyte w konkurencjach pozwoliły wyłonić najlepszych:

Klasyfikacja drużynowa:

I miejsce – KWP Szczecin, w składzie:
sierż. sztab. Robert Ratkowski, st. sierż. Łukasz Pańczyszyn
II miejsce - KWP Łódź, w składzie:
sierż. sztab. Romuald Karpiak, st. sierż. Adrian Brzóska
III miejsce – KWP Kraków, w składzie:
asp. Paweł Dyna, sierż. Artur Horecki

Klasyfikacja generalna:

I miejsce – st. sierż. Łukasz Pańczyszyn (KWP Szczecin)
II miejsce – druh Adam Denert (KWP PSP Białystok)
III miejsce – st. sierż. Adrian Brzóska (KWP Łódź)

W trzech konkurencjach (75 metrów ratownik, 25 metrów w mundurowaniu służbowym, wyścig australijski) zwyciężył st. sierż. Łukasz Pańczyszyn (KWP Szczecin). W konkurencji - 50 metrów ratownik najlepszym okazał się druh Adam Denert (KWP PSP Białystok).

W czasie trwania przedsięwzięcia, w ramach działań profilaktycznych funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiego Policji Białymstoku, a także Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce zorganizowali na terenie Parku Wodnego w Hajnówce stoisko profilaktyczne dla uczniów lokalnych szkół podstawowych. W tym samym czasie dostępny był także mobilny punk poboru krwi.

Partnerem strategicznym organizowanych po raz pierwszy na Podlasiu „Otwartych zawodów funkcjonariuszy służb mundurowych w ratownictwie wodnym” był Urząd Miasta w Hajnówce oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W województwie podlaskim od 3 lat odnotowuje się spadającą liczbę wypadków tonięć i utonięć. W roku 2012 odnotowano 25 utonięć, uratowano 18 osób. Z kolei w roku 2011 utonęły 32 osoby, 8 osób zostało uratowanych. Rok 2010 - to 39 utonięć i 39 uratowanych.

Pozytywna tendencja występująca na Podlasiu jest wynikiem zarówno systemu doskonalenia funkcjonariuszy pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych przed sezonem nawigacyjnym jak również działań interwencyjnych podejmowanych przez mundurowym w tym obszarze. Dużą rolę w kształtowaniu bezpiecznych zachowań nad wodą ma prowadzona na szeroką skalę przez podlaskich mundurowych działalność profilaktyczno-edukacyjna ukierunkowana na różne grupy odbiorców, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym  skończywszy na grupie seniorów.

źródło: KWP Białystok

Powrót na górę strony