Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie Komendanta Głównego Policji z Zarządem Głównym NSZZ Policjantów zawarte

Data publikacji 12.06.2013

Dzięki wspólnym staraniom Komendanta Głównego Policji i Zarządu Głównego NSZZP osiągnięto porozumienie w sporze zbiorowym, trwającym od sierpnia ubiegłego roku. Żądania policyjnych związkowców, dotyczyły kwestii funduszu nagrodowego i motywacyjnego, dodatków służbowych i wzajemnej współpracy.

Od 9 sierpnia 2012 r. przeprowadzono trzy tury rokowań, które pozwoliły wypracować wspólne stanowisko w spornych obszarach.

Podnoszone w czasie wspólnych spotkań postulaty dotyczyły m.in. przeznaczenia na fundusz nagrodowy i motywacyjny środków finansowych pochodzących z niepełnego zatrudnienia funkcjonariuszy Policji, opracowania nowych zasad przyznawania dodatków służbowych i funkcyjnych oraz określenia zasad wzajemnej współpracy.

pb

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony