Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekordowe poczucie bezpieczeństwa Polaków w miejscu zamieszkania

Data publikacji 13.06.2013

Aż 89 % Polaków swoje miejsce zamieszkania nazywa spokojnym i bezpiecznym – tak wynika z najnowszych badań CBOS-u z kwietnia 2013 roku. Ten rekordowo wysoki wynik poczucia bezpieczeństwa, najlepszy od 1987 roku, ściśle koreluje ze spadkiem przestępczości, zarówno tej poważnej przeciwko życiu i zdrowiu jak też tej bardzo uciążliwej społecznie np. drobnych kradzieży.

Głównym tematem konferencji prasowej z udziałem Komendanta Głównego Policji, nadinspektora Marka Działoszyńskiego i jego zastępców było omówienie wyników pracy Policji w pierwszej połowie 2013 roku. Wstępem do tematu były badania CBOS-u dotyczące m.in. poczucia bezpieczeństwa Polaków w miejscu zamieszkania. - Mamy do czynienia z rekordowym poczuciem bezpieczeństwa Polaków w miejscu zamieszkania i uważamy, że to bardzo ważne. Mamy także pomysły na dalsze wzmacnianie kontaktu z obywatelami i poprawę poczucia bezpieczeństwa - powiedział podczas konferencji Komendant Główny Policji.

Podczas 5 pierwszych miesięcy 2013 roku Policja zarejestrowała  mniej o prawie 40 tysięcy przestępstw niż rok wcześniej, czyli każdego dnia średnio nie doszło do ponad 260 przestępstw. Obrazowo można wyobrazić sobie, to tak jakby w jednym z województw nie doszło do żadnego przestępstwa.

Na  bardzo wysokim poziomie utrzymuje się wykrywalność przestępstw. Po 5 miesiącach 2013 roku wynosi ona 70 % , co oznacza, że aż w 7 na każdych 10 przestępstw zostaje ustalony podejrzany.

Na szczególnie wysokim poziomie utrzymuje się wykrywalność zabójstw – 94,4 %, bójek i pobić – 84,3 %, przestępstw rozbójniczych – 84,7 % a także przestępstw zgwałcenia – 82,1%.- Kategoria zgwałceń jest dla nas bardzo ważna. Mamy świadomość, że od zgwałcenia łatwo do jeszcze poważniejszych przestępstw związanych z utratą życia, dlatego bardzo zwracamy na tę kategorię uwagę, mobilizując funkcjonariuszy do bardzo dobrej pracy - powiedział nadinspektor Marek Działoszyński.

Zdecydowanie poprawia się stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pomimo wzrostu liczby samochodów, dzięki kompleksowym działaniom policjantów z pionów ruchu drogowego systematycznie spada liczba ofiar wypadków  drogowych. Tylko w ostatnich dwóch latach liczba ofiar śmiertelnych spadła o 669 osób (z 4189 w 2011 r. do 3 520 w 2012 roku). Tendencja spadkowa utrzymuje się także w 2013 roku. Podczas 5 miesięcy liczba zabitych na drogach spadło o 281 osób. Tak skuteczna walka z przestępczością drogową jest możliwa m.in. dzięki sprawnemu eliminowaniu z dróg nietrzeźwych kierujących. Rocznie policjanci przeprowadzają 7 milionów kontroli trzeźwości. Efektem zwiększenia liczby patroli ruchu drogowego jest także coraz skuteczniejsze ujawnianie wykroczeń drogowych. Podczas 5 miesięcy 2013 roku policjanci ujawnili o 135 tys. takich wykroczeń więcej. Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach to jeden z priorytetów KGP na lata 2013 - 2015. - Poprawiamy efektywność naszej pracy - zwiększamy ilość kontroli, eliminujemy osoby nietrzeźwe z ruchu drogowego. Wprowadzenie urządzeń Alco-Blow pozwala przeprowadzić badanie, które nie jest uciążliwe dla kierowcy - to szybka i sprawna kontrola, która wyłapuje osoby nietrzeźwe - zaznaczył komendant główny.

Dobrej pracy Policji sprzyjają przedsięwzięcia organizacyjne i logistyczne Policji. Na standaryzację jednostek Policji przeznaczono 1 miliard złotych, wdrożono w Policji System Wspomagania Dowodzenia, stary system statystyczny Temida, została zastąpiony nowoczesnym KSIP-em, uruchomiono nowoczesne Centrum Poszukiwań Zaginionych, przeorganizowano Komendę Główną Policji. - 138 pracowników zostało przeniesionych do innych struktur terenowych - głównie do CBŚ. Policja będzie wiodącą służbą jeśli chodzi o zwalczanie i zapobieganie przestępczości o charakterze ekonomicznym i gospodarczym. Policja przejmie ten obszar od ABW -  powiedział Komendant Główny Policji.

Doświadczenia Policji związane z Euro 2012 pozytywnie wpłynęły na możliwości zwalczania przestępczości stadionowej – tylko od stycznia do 9 czerwca tego roku policjanci zabezpieczali 2 735 imprez masowych, realizując tym samy kolejny priorytet KGP – działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Zgodnie z kolejnym z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2013 – 2015 wzmacniane są etatowo piony do walki z przestępczością gospodarczą.
 
Wyniki działań Policji i procesy w niej zachodzące wskazują na skuteczne wdrażanie także i pozostałych priorytetów KGP. Jest to np. doskonalenie obsługi obywatela przez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie i zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby. Tylko przez kilka miesięcy 2013 roku średni czas reakcji na zdarzenie drogowe zmniejszył się średnio z poziomu 12 -18 minut do poziomu 11 -13 minut (zależnie od województwa).

Komendant Główny Policji podkreślił także znaczenie debat społecznych, których od marca zeszłego roku odbyło się na terenie całego kraju kilkaset -  Staramy się wsłuchiwać w głos ludzi. Debaty społeczne to spotkania funkcjonariuszy ze społecznościami lokalnymi. Dzięki nim diagnozujemy oczekiwania społeczne co do pracy Policji i uzyskujemy ocenę pracy funkcjonariuszy. Debaty są cykliczne.  Z przyjętych przez nas zobowiązań musimy się rozliczać - podsumował Komendant  Główny Policji.

Film Rekordowe poczucie bezpieczeństwa Polaków w miejscu zamieszkania

Pobierz plik Rekordowe poczucie bezpieczeństwa Polaków w miejscu zamieszkania (format mp4 - rozmiar 191.4 MB)

Powrót na górę strony