Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapobieganie terroryzmowi - działania w porcie

Data publikacji 14.06.2013

Dziś rano odbyły się ćwiczenia zachodniopomorskiej Policji wspólnie z podmiotami współdziałającymi w ramach programu „Zapobieganie i zarządzanie skutkami terroryzmu, w rejonie Gazoportu w Świnoujściu jako elementu bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego”.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wspólnie z Fundacją Rozwoju Regionalnego Prometheus, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, realizuje program pod nazwą „Zapobieganie i zarządzanie skutkami terroryzmu, w rejonie Gazoportu w Świnoujściu jako elementu bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego”.

Konferencja, która odbyła się w kwietniu w Międzyzdrojach miała na celu wymianę sprawdzonych rozwiązań związanych z ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi, obiektów, ekosystemu i infrastruktury w zakresie ochrony nowo powstającego Terminala w Świnoujściu.

Od 2012 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie rozpoczęła realizację projektu pn. „Zapobieganie i zarządzanie skutkami terroryzmu, w rejonie Gazoportu w Świnoujściu jako elementu bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego”.

Komisja Europejska uznała realizację zadań związanych z ochroną gazoportu za priorytetowe, w związku z czym wsparła projekt finansowo. Warto nadmienić, że projekt KWP w Szczecinie był jedyną polską aplikacją, która otrzymała dofinansowanie w ramach przeprowadzonego konkursu projektów. Planowane w ramach projektu działania skupiać się będą głównie na bezpieczeństwie terminala gazowego w Świnoujściu.

Przedmiotem projektu jest realizacja działań związanych z poprawą bezpieczeństwa osób, miejsc publicznych i obiektów infrastruktury krytycznej, w przypadku realnego zagrożenia terrorystycznego. Zadania zaplanowane w projekcie obejmują wymianę doświadczeń, wiedzy, know-how w celu wypracowania najbardziej efektywnych rozwiązań związanych z ochroną ludzi i mienia. Są to m.in.:
- wypracowanie standardów postępowań w sytuacji zagrożenia terrorystycznego w obiektach infrastruktury krytycznej o zasięgu międzynarodowym,
- stworzenie planów bezpieczeństwa w obiektach infrastruktury krytycznej,
- wyznaczenie obiektów infrastruktury krytycznej oraz dokonanie oceny potrzeb w zakresie zwiększenia ich ochrony,
- wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony ludności i obiektów o znamionach infrastruktury krytycznej
- podniesienie kwalifikacji w zarządzaniu sytuacją kryzysową pracowników obiektów infrastruktury krytycznej.

Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego podejścia organizacyjnego w celu podniesienia skuteczności działań ochronnych w odniesieniu do infrastruktury krytycznej – ludzi, obiektów i ekosystemów.

Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie szkoleń, wymianę dobrych praktyk oraz przeprowadzenie ćwiczeń symulacyjnych na terenie Gazoportu w Świnoujściu, z zaangażowaniem służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w regionie.

Największym zadaniem projektu, a jednocześnie wyzwaniem, było przeprowadzenie symulacji ataku terrorystycznego na terenie nowo tworzonego terminala. Na początku zaproszeni goście, partnerzy projektu zapoznali się z planem działań, w których uczestniczył pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka. Całością akcji dowodził zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, który dokładnie przedstawił zaproszonym gościom z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz innym partnerom założenia działań z udziałem Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji oraz Straży Pożarnej, Granicznej oraz zarządzania kryzysowego. Całość akcji obserwowali także przedstawiciele tych służb i innych podmiotów współdziałających odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Po zakończonych działaniach oceniono przeprowadzoną symulację ataku terrorystycznego na promie, wymieniono się doświadczeniami w tym zakresie oraz zgłoszono wnioski do dalszego, bardziej efektywnego działania w zakresie bezpieczeństwa w rejonie Gazoportu.

Efektem działania będzie przygotowanie filmu instruktażowego, służącego szkoleniu innych jednostek policji i służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Wypracowane podczas poszczególnych działań konkluzje będą służyły wypracowaniu najbardziej efektywnych modeli ochrony infrastruktury krytycznej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczej w przypadku ataków terrorystycznych. Dodatkowo przeprowadzone szkolenia zwiększą efektywność podejmowanych działań i poprawią zakres wiedzy oraz świadomości pracowników instytucji wchodzących w skład grupy docelowej. Wszystkie działania zostaną przeprowadzone w okresie 16 miesięcy.

(KWP w Szczecinie / mj)
 

Film Zapobieganie terroryzmowi - działania w porcie

Opis filmu: szkolenia, ćwiczenia, at, promy, bezpieczeństwo, terroryzm


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Zapobieganie terroryzmowi - działania w porcie (format flv - rozmiar 21.04 MB)

Powrót na górę strony