Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie komitetu sterującego w ramach projektu współpracy bliźniaczej dla Bośni i Hercegowiny

Data publikacji 14.06.2013

W dniu 10 czerwca w Sarajewie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację unijnego projektu współpracy bliźniaczej (Twinning), którego beneficjentem jest Dyrekcja ds. Koordynacji Służb Policji Bośni i Hercegowiny. Komenda Główna Policji pełni rolę partnera przedsięwzięcia, a udział polskich ekspertów nadzoruje Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji.

W spotkaniu w siedzibie instytucji beneficjenta wzięli udział koordynatorzy ze wszystkich krajów zaangażowanych w projekt, tj. Holandii, Polski, Słowenii i Rumunii. Podczas rozmów z bośniackimi partnerami podsumowano piąty kwartał implementacji inicjatywy oraz podjęto ustalenia na temat dalszych działań szkoleniowych. Uczestnikiem spotkania ze strony polskiej był pracownik Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, pan Marcin Daniszewski, pełniący funkcję krajowego koordynatora przedsięwzięcia.

Celem dwuletniego projektu „Wsparcie w ramach Twinningu dla Dyrekcji ds. Koordynacji Służb Policji BiH”, jest udzielenie pomocy dla reformy bośniackich służb egzekwowania prawa w tworzeniu właściwych ram prawnych i instytucjonalnych. Szczegółowa tematyka poszczególnych działań to m.in. bezpieczeństwo międzynarodowej wymiany informacji policyjnych, współpraca z agencjami UE oraz specyfikacja niezbędnej infrastruktury technicznej. Projekt Twinningu zakłada przeprowadzenie analiz eksperckich oraz szeregu działań szkoleniowych, w tym seminariów i warsztatów w kraju beneficjenta, jak również wizyt studyjnych w krajach UE. W ciągu ostatnich tygodni polscy eksperci miało okazję podzielić się wiedzą i najlepszymi praktykami m. in. z zakresu wdrożenia systemu analizy kryminalnej oraz programów i2.

W najbliższych miesiącach przedstawiciele Policji będą kontynuować swoje zaangażowanie na rzecz bośniackich partnerów. Oprócz instrumentu Twinningu, nasi eksperci korzystają z możliwości współpracy z wykorzystaniem unijnej pomocy technicznej TAIEX. Strona bośniacka podkreślając profesjonalizm i zaangażowanie polskich partnerów, jest zainteresowana kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami z Policją.

Informacje o wybranych, wcześniejszych przedsięwzięcia szkoleniowych ze stroną bośniacką:

Wizyta delegacji z Bośni i Hercegowiny w ramach unijnego instrumentu TAIEX >>

Wizyta studyjna delegacji z Bośni i Hercegowiny w Polsce w ramach instrumentu Twinningu >>

Misja ekspertów Policji w Bośni i Hercegowinie w ramach projektu współpracy bliźniaczej >>

(BMWP KGP / mw)

 


 

  • Komitet sterujący
  • Siedziba DKPT
Powrót na górę strony
Polska Policja