Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Praktyczne szkolenie z zakresu analizy kryminalnej dla mołdawskich analityków

Data publikacji 17.06.2013

W dniach 3-13 czerwca 2013 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się szkolenie z zakresu analizy kryminalnej dla przedstawicieli mołdawskiej Policji. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach komponentu Analiza Kryminalna w projekcie współfinansowanym w ramach planu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. pt. "Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości – kontynuacja projektu realizowanego w 2012 r.".

Koordynatorem projektu jest  Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, zaś liderem komponentu Analiza Kryminalna jest Biuro Służby Kryminalnej KGP współpracujące z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Analiza kryminalna jest jednym z dwóch komponentów tematycznych, które prezentują polscy eksperci w ramach poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcia policji Republiki Mołdawii w kierunku przekształcenia jej w nowoczesne formacje typu policyjnego.

W ubiegłym roku mołdawscy policjanci mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu o charakterze teoretycznym w Kiszyniowie oraz wizycie studyjnej w BWK KGP i BMWP KGP w Warszawie oraz WWK KWP w Krakowie. Po takim wstępie teoretycznym lider komponentu - obecne BSK KGP - podjął decyzję o wsparciu praktycznym nowo utworzonej komórki ds. analizy kryminalnej – Centrum Analizy Informacji Głównego Inspektoratu Policji Mołdawii i zaprosił mołdawskich analityków na szkolenie praktyczne.

Szkolenie z zakresu analizy kryminalnej realizowane w Polsce było wzorowane na szkoleniach dla polskich analityków, przy czym odpowiadało równocześnie na potrzeby szkoleniowe beneficjenta.

Pierwsze półtora dnia szkolenia poświęcono zagadnieniom teoretycznym: m.in. strukturze i zadaniom komórek analizy kryminalnej w Polsce, dokumentowaniu informacji i systemu jej oceny, ochronie danych osobowych, bezpiecznej eksploatacji baz informatycznych. Następnie szkolenie przybrało charakter praktyczny – polscy wykładowcy z Wydziału Analizy Kryminalnej Biura Służby Kryminalnej KGP oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przekazali uczestnikom wiedzę z zakresu m.in. procesu analizy, dokumentowania i przekazywania wyników analizy, zasad tworzenia diagramów. Przeprowadzono także zajęcia praktyczne z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania analitycznego Analyst`s Notebook oraz i-Base.

Dodatkowo w czwartek 13 czerwca br. do WSPol w Szczytnie odbyły się ćwiczenia praktyczne z zakresu przetwarzania i wizualizacji informacji w programie analitycznym LINK prowadzone przez ekspertów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. LINK jest wykorzystywany w Polsce przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego do sporządzania prostych analiz na użytek prowadzonych spraw bez konieczności zlecania ich analitykom. Takie rozwiązanie przyspiesza i usprawnia pracę policyjną w jednostkach terenowych Policji.

W piątek 14 czerwca br. w Komendzie Głównej Policji w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie szkolenia z udziałem nadinsp. Mirosława Schosslera – Zastępcy Komendanta Głównego Policji, lidera komponentu Analiza Kryminalna – insp. Waldemara Ignaczaka, Zastępcy Dyrektora BSK KGP, kierownictwa biura koordynującego realizację projektu: nadkom. Irminy Adamskiej – Zastępcy Dyrektora BMWP KGP, a także pracowników Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie. Po podsumowaniu szkolenia obie strony podkreśliły chęć kontynuacji dotychczasowej współpracy.

Na zakończenie spotkania przedstawiciel AGH w Krakowie wręczył stronie mołdawskiej licencję dla oprogramowania LINK, z której strona mołdawska może bezpłatnie korzystać przez rok. Licencja do oprogramowania LINK jest dla strony mołdawskiej niezwykle cennym nabytkiem pozwalającym na usprawnienie pracy policyjnej i podzielenie się wiedzą z obszaru analizy kryminalnej z jednostkami terenowymi policji.

Przeprowadzone szkolenie zrealizowane przez ekspertów BSK KGP i WSPol w Szczytnie jest niezmiernie ważną inicjatywą Policji polskiej, zwłaszcza w świetle dokonanych w marcu tego roku reform administracyjnych, w wyniku których w Mołdawii utworzono Centrum Analizy Informacji. W związku z kształtowaniem nowych struktur projekty szkoleniowe są w chwili obecnej najlepszym sposobem na przeszkolenie nowej kadry policyjnej tego kraju oraz pomoc w formowaniu komórek policyjnych działających zgodnie ze standardami europejskimi. Dodatkowo wiedza zdobyta podczas szkolenia z zakresu analizy kryminalnej ma zostać docelowo przekazana większej liczbie funkcjonariuszy mołdawskich w systemie szkoleń kaskadowych, co oznacza, że strona mołdawska zostanie wyposażona w informacje, które w dalszej perspektywie mogą przyczynić się do adaptowania polskich rozwiązań w Mołdawii.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony
Polska Policja