Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji mołdawskiej w ramach instrumentu TAIEX

Data publikacji 19.06.2013

W dniach 18 - 21 czerwca Policja gości delegację z Centrum Kynologii Głównego Inspektoratu Policji Republiki Mołdawii w ramach projektu unijnego instrumentu pomocy technicznej TAIEX. Podczas inauguracji wizyty w Legionowie delegatów zagranicznych powitał Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka. Przedsięwzięcie koordynuje Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Wizyta studyjna jest rezultatem zgłoszenia przez stronę mołdawską wniosku do służb Komisji Europejskiej o wsparcie eksperckie w ramach instrumentu TAIEX. Goście zapoznają się z uregulowaniami prawnymi z obszaru kynologii policyjnej, sposobami używania i utrzymywania psów służbowych w Policji, metodami i formami nauczania przewodników oraz tresury psów służbowych.

 

Będą także obserwować zajęcia dydaktyczne realizowane na kursach specjalistycznych dla przewodników psów w kategoriach: patrolowo-tropiące, patrolowe, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich. Delegaci z Mołdawii będą towarzyszyć polskim instruktorom podczas działań szkoleniowych na terenie Stadionu Narodowego oraz Pałacu Kultury i Nauki.

Obecna wizyta studyjna jest kolejnym  wspólnym przedsięwzięciem ze stroną mołdawską w ostatnich tygodniach. Doceniając profesjonalizm i otwartość polskich ekspertów goście z Kiszyniowa już w trakcie realizacji przedsięwzięcia wyrazili chęć dalszej współpracy w tematyce kynologii policyjnej, zapraszając przedstawicieli ZKP Sułkowice na rewizytę do Mołdawii.

Warto podkreślić, że Policja nawiązuje coraz ściślejszą współpracę z instytucjami z krajów kandydujących i sąsiedzkich w ramach TAIEX  (krajowy punkt koordynacyjny znajduje się w Wydziale Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP). Instrument ten oprócz wizyt studyjnych umożliwia również finansowanie udziału polskich ekspertów w warsztatach i seminariach prowadzonych w krajach trzecich.

Informacje o innych, aktualnych przedsięwzięciach szkoleniowych ze stroną mołdawską:

Polsko-mołdawskie spotkanie w Kiszyniowie >>

Praktyczne szkolenie z zakresu analizy kryminalnej dla mołdawskich analityków >>

(KGP BMWP)

Powrót na górę strony
Polska Policja