Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja "Społeczna i prewencyjna rola kultury"

Data publikacji 20.06.2013

W Radomiu trwają Ogólnopolskie Spotkania Filmowe "Kameralne Lato". Jednym z istotnych punktów programu tej imprezy jest konferencja pn. "Społeczna i prewencyjna rola kultury". W jej trakcie dyrektor artystyczna festiwalu Anna Wróblewska odebrała z rąk insp. Grzegorza Jacha z Komendy Głównej Policji certyfikat "Wspiera nas PaT", przyznany dla tego wydarzenia kulturalnego.

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jest jednym z organizatorów tegorocznej edycji ogólnopolskich spotkań filmowych „Kameralne Lato Radom 2013” w dniach 16 - 22 czerwca br. Patronatem honorowym imprezę objął m.in. nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji. Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyraziło zgodę na włączenie festiwalu „Kameralne Lato” do harmonogramu ogólnopolskich przedsięwzięć w ramach Rządowego Programu „Razem bezpieczniej” oraz wykorzystanie logo Programu podczas festiwalu.

Jest to jedna z największych cyklicznych imprez filmowych w kraju, na której prezentowane są polskie filmy, w tym krótkometrażowe. Od początku festiwalu jego częścią integralną są warsztaty filmowe, w czasie których młodzi twórcy, pod okiem znanych aktorów, reżyserów, operatorów, przechodzą pełną drogę realizacji filmów: od scenariusza, przez montaż, aż do uroczystej prezentacji filmu fabularnego.

W tym roku młodzi twórcy filmów koncentrują się na tematyce związanej z bezpieczeństwem, profilaktyką zagrożeń kryminalnych i społecznych. W trakcie trwania festiwalu zostaną wybrane dwa scenariusze, na podstawie których powstaną dwie etiudy filmowe. W przyszłości staną się narzędziem w pracy profilaktycznej mazowieckich Policjantów.

W program zostały wpisane także Mazowieckie Obchody Nocy Profilaktyki 22 czerwca br.

Istotnym elementem projektu jest również Konkurs Filmowy. Co roku podczas konkursu prezentowane są wyselekcjonowane spośród setek zgłoszeń z całego kraju najlepsze najnowsze produkcje zrealizowane przez młodych, niezależnych filmowców. Od tegorocznej edycji młodzi twórcy walczyć będą o Nagrodę Główną: "Złotego Łucznika". Jury tradycyjnie przyzna również nominacje do prestiżowej Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego.

W środę (19 czerwca) w ramach cyklu wydarzeń towarzyszących festiwalowi Stowarzyszenie Filmforum, Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji Instytut Kosmopolis i Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu wraz z partnerami: Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i Urzędem Miasta Radomia, zorganizowali konferencję pn. "Społeczna i prewencyjna rola kultury".

Spotkanie, w którym wzięli udział uczestnicy warsztatów filmowych "Kameralnego Lata" oraz studenci WSH, otworzyła Rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu doc. dr Elżbieta Kielska. Podkreśliła zaangażowanie reprezentowanej przez nią uczelni w życie kulturalne miasta i regionu.

O społecznej i prewencyjnej roli kultury, na podstawie bogatych doświadczeń mazowieckich policjantów opowiedział w swoim wystąpieniu Mazowiecki Komendant Wojewódzki mł. insp. Rafał Batkowski. Zaznaczył, że w relacjach młodzież - Policja, należy kłaść akcent na różnorodne formy kontaktu, a nie konfrontację. Zwrócił uwagę, że niezwykle ważne jest diagnozowanie zagrożeń i działania profilaktyczne. Komendant, na przykładzie wieloletniego już inicjowania różnorodnych i nowoczesnych form dotarcia do młodych osób, szczególnie podkreślił rolę idei funkcjonowania programu "Profilatyka a Ty" (PaT), który znakomicie wykorzystuje wiele aspektów kultury.

Z uwagi na założenia tegorocznych warsztatów filmowych oraz wpisanie w festiwal Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki w Radomiu w konferencji wziął udział insp. Grzegorz Jach, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Promocji i Bezpieczeństwa Publicznego. W bardzo inspirującym dla młodych odbiorców wystąpieniu przybliżył ideę programu "PaT". Na wielu przykładach podejmowanych przez Policję w całym kraju działań udowodnił, że droga poprzez kulturę jest najkrótszą drogą dotarcia do młodzieży z treściami promującymi bezpieczne, wolne od uzależnień życie. Zachęcił wszystkich do "Zrywu serc" w najbliższą sobotę.

Następnie insp. Grzegorz Jach przekazał w ręce dyrektor artystycznej "Kameralnego Lata" Anny Wróblewskiej certyfikat "Wspiera nas PaT". Wyróżnienie zostało przyznane dla festiwalu za upowszechnianie twórczej profilaktyki rówieśniczej wśród młodzieży i kreatywne działania w Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki.

Na spotkaniu obecna była także aktorka Anna Mucha, ambasadorka festiwalu "Kameralne Lato".

W dalszej części konferencji z ciekawymi referatami wystąpili: dr Tadeusz Sakowicz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, który podkreślił rolę rodziny w kształtowaniu szeroko rozumianej kultury. Następnie głos zabrał dr Krzysztof Karnkowski z Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenia Filmforum, który omawiał role inicjatorów i organizatorów życia kulturalnego.

Na zakończenie zabrała głos dyrektor artystyczna festiwalu Anna Wróblewska. W prelekcji "Przemysły kultury i ich rola w życiu nowoczesnego państwa" podkreśliła wpływ kultury na życie społeczne, w tym także w wymiarze ekonomicznym.

W podsumowaniu konferencji jej prelegenci zgodnie stwierdzili, iż "Kameralne Lato" realnie wpływa na lokalne społeczeństwo, wykorzystując w tym procesie, przy tegorocznej edycji,  potencjał Policji.

(KWP Radom / tk)

Powrót na górę strony