Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie przed wyjazdem na misję

Data publikacji 21.06.2013

Policjanci z kolejnej zmiany Jednostki Specjalnej polskiej Policji zakończyli szkolenie w Szkole Policji w Słupsku. W czwartek (20.06) na głównym placu apelowym szkoły odbyło się uroczyste pożegnanie, w którym uczestniczył I-szy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski oraz dyrektorzy biur KGP: Międzynarodowej Współpracy Policji, mł. insp. Rafał Łysakowski i Głównego Sztabu Policji, insp. Krzysztof Lis.

W trakcie miesięcznych zajęć policjanci ćwiczyli między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są między innymi konwoje polityków, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa.

Podczas uroczystości odczytany został także rozkaz komendanta Głównego Policji, dotyczący delegowania Jednostki do Kosowa. Dowódca delegowanych policjantów podinsp. Ryszard Bąkowski odebrał z rąk nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego flagę narodową, która zostanie zawieszona na maszcie w centralnym punkcie polskiego obozu.

Polscy policjanci stacjonują w bazie w Kosowskiej Mitrovicy. Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie znajdują się kobiety. W misji udział weźmie 115 policjantów.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku

Powrót na górę strony
Polska Policja