Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta rosyjskiej delegacji w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 25.06.2013

W związku z procesem wdrażania dokumentu „Common Steps” w ramach dialogu wizowego z Rosją w dniu 24 czerwca 2013 roku w Komendzie Głównej Policji odbyła się robocza wizyta przedstawicieli Federacji Rosyjskiej. Polska znalazła się wśród 9 państw członkowskich Unii Europejskiej, które w ramach misji ewaluacyjnej odwiedza delegacja rosyjska.

W spotkaniu, ze strony polskiej udział wzięli mł. insp. Rafał Łysakowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Jerzy Kulczyk, Zastępca  Dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP oraz przedstawiciele ww. biur. Obecni byli także przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W ramach wizyty goście mieli okazję poznać strukturę i zadania polskiej Policji.  Omówione zostały również zadania Centralnego Biura Śledczego KGP, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej zwalczania przestępczości narkotykowej, ekonomicznej i korupcji, a także handlu ludźmi oraz walki z terroryzmem.

Druga część spotkania przybrała roboczy charakter, podczas której w mniejszych grupach przedstawiciele Federacji Rosyjskiej mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów ze swoimi partnerami z Polski oraz omówienia bieżących problemów dotyczących polsko – rosyjskiej współpracy policyjnej.  

Na zakończenie wizyty obie strony wyraziły wolę rozwijania i pogłębiania dotychczas prowadzonej współpracy zarówno na szczeblu bilateralnym, jak i unijnym, mając na względzie poprawę bezpieczeństwa w naszych krajach.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony
Polska Policja