Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjant nagrodzony za działalność na rzecz osób potrzebujących

Data publikacji 26.06.2013

W toruńskim Dworze Artusa w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagrody to prestiżowe doroczne wyróżnienia za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej. O ich przyznaniu decyduje kapituła złożona z reprezentantów świata nauki, gospodarki oraz samorządowców.

Wśród laureatów trzynastej edycji znalazł się nadkom. Artur Krajewski, który na co dzień jest Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Policjant otrzymał wyróżnienie w kategorii „Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka” za działalność wolontariacką w zakresie przeciwdziałania problemom społecznym oraz modelowe rozwiązywanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W uzasadnieniu możemy przeczytać m.in., że Artur Krajewski jako wolontariusz działa od 2004 roku. Jego działania mają charakter systemowy. Koncentruje się na problemach wymagających pilnych działań na rzecz osób ubogich i potrzebujących. Od 2010 roku organizuje cykliczne koncerty charytatywne z udziałem znanych osób, a pozyskane dzięki tym imprezom środki efektywnie przyczyniają się do poprawy funkcjonowania osób chorych i niepełnosprawnych. Organizuje również zbiórki darów i imprezy okolicznościowe w placówkach oświatowych, zakładach pracy i instytucjach publicznych.

Społeczna działalność policjanta znalazła uznanie również 2012 roku. Nadkom. Artur Krajewski otrzymał nadawany przez Prezydenta RP Brązowy Krzyż Zasługi oraz tytuł Wolontariusza Roku przyznany przez Starostę Nakielskiego.  

Serdecznie gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów w działalności na rzecz osób potrzebujących.

(KWP w Bydgoszczy / mg, fot. Andrzej Goiński)

Powrót na górę strony
Polska Policja