Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polskie patrole na chorwackim wybrzeżu

Data publikacji 27.06.2013

Od 1 lipca 2013 r. dwoje polskich funkcjonariuszy zacznie służbę na chorwackim wybrzeżu. Na mocy podpisanego w tej sprawie protokołu do końca sierpnia 2013 r. policjanci będą asystować i pomagać chorwackim kolegom podczas wspólnych patroli w rejonie miasta Zadar w środkowej Chorwacji, gdzie każdego roku spędzają wakacje tysiące turystów z Polski.

W 2008 r. zostały podjęte przez Pana Adama Rapackiego, ówczesnego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Ambasadora RP w Zagrzebiu Pana Wiesława Tarkę starania w celu umożliwienia obecności funkcjonariuszy polskiej Policji na wybrzeżu Chorwacji. Dwustronne negocjacje zostały uwieńczone podpisaniem umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, na podstawie której policja polska i chorwacka w czerwcu 2010 roku podpisała pierwszy protokół między Komendantem Głównym Policji Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji, Generalnym Dyrektoriatem Policji w sprawie określenia zasad i warunków, dotyczących skierowania polskich policjantów do wykonywania obowiązków służbowych na morskim wybrzeżu Republiki Chorwacji podczas sezonu turystycznego. Od tego czasu kierownictwo polskiej i chorwackiej Policji, dostrzegając zalety i korzyści z podjętej współpracy, corocznie podpisuje protokół, który umożliwia oddelegowanie polskich funkcjonariuszy do pełnienia służby na chorwackim wybrzeżu Morza Adriatyckiego.

Przedmiotowy dokument określa zasady i warunki oddelegowania dwóch polskich funkcjonariuszy Policji do służby na chorwackim wybrzeżu Morza Adriatyckiego w lipcu i sierpniu, podczas największego napływu turystów z Polski do Chorwacji. Liczba naszych rodaków, którzy każdego lata wypoczywają w Chorwacji, stale rośnie - w tym roku władze chorwackie spodziewają się, że liczba polskich turystów będzie znów rekordowo wysoka.

Zgodnie z protokołem w lipcu i sierpniu bieżącego roku policjanci z Polski będą asystować i pomagać chorwackim kolegom podczas wspólnych patroli policyjnych w rejonie miasta Zadar w środkowej Chorwacji, gdzie każdego roku spędza wakacje tysiące turystów  z Polski. W szczególności chodzi o takie działania jak kontrole drogowe, kontrole dokumentów tożsamości, tłumaczenia, pomoc w szybkim kontakcie z Polską Placówką Dyplomatyczną w Chorwacji, udział w przesłuchaniach świadków, osób pokrzywdzonych i zatrzymanych, informowanie turystów o obecności funkcjonariuszy polskiej Policji w Chorwacji oraz skali pomocy, jakiej mogą udzielić rodakom itp.

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP przeprowadziło selekcję zgłoszonych przez komendy wojewódzkie/Stołeczną Policji kandydatów do udziału we wspólnych polsko-chorwackich patrolach. Umiejętności językowe oraz wiedzę z zakresu współpracy międzynarodowej sprawdzili przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Na podstawie przeprowadzonych rozmów z kandydatami wskazano policjantów, którzy w ocenie komisji w sposób najbardziej kompetentny, sumienny i rzetelny będą mogli wywiązać się z nałożonych zadań i obowiązków, a tym samym godnie reprezentować polską Policję w Chorwacji. Do pełnienia służby w ramach polsko-chorwackich patroli skierowano policjanta garnizonu pomorskiego i funkcjonariuszkę reprezentującą garnizon opolski.

(źródło: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego  KGP)

Powrót na górę strony
Polska Policja