Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia Sił Policyjnych Unii Europejskiej

Data publikacji 01.07.2013

W dniach 17-28.06.2013r. polscy policjanci brali udział w ćwiczeniach Sił Policyjnych Unii Europejskiej (EUPST – European Union Police Service Training) organizowanych przez Żandarmerię Francuską w ośrodku szkolenia Żandarmerii Francuskiej CNEFG w Saint Astier we Francji.

Celem ćwiczeń była integracja współdziałania jednostek policyjnych zaangażowanych w misjach pokojowych Unii Europejskiej. W szkoleniu brało udział łącznie 340 funkcjonariuszy z 31 państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również zaproszonych do udziału w ćwiczeniu przedstawicieli krajów Unii Afrykańskiej.

Polskie siły policyjne reprezentowało łącznie 23 policjantów z następujących jednostek:

  • Oddział Prewencji Policji w Krakowie – 16 policjantów;
  • KWP Kraków, KWP Szczecin, KWP Katowice, KWP Łódź, KWP Wrocław, BOA KGP, OPP Łódź -  po jednym policjancie.

Nasi funkcjonariusze brali udział w praktycznych fazach ćwiczeń, w trakcie których mogli zaprezentować umiejętności związane z:

  • podejmowaniem działań przy różnego rodzaju interwencjach i akcjach policyjnych (m.in. zabezpieczanie miejsca popełnienia przestępstwa, ochrona VIP, konwojowanie osób zatrzymanych, zabezpieczanie miejsca ujawnienia improwizowanego urządzenia wybuchowego, udzielanie pierwszej  pomocy osobom poszkodowanym itp.);
  • wykonywaniem czynności w prowadzonym śledztwie (zabezpieczanie miejsca zdarzenia, przesłuchania osób podejrzanych, uczestnictwo w eksperymentach procesowych z udziałem prokuratora, udział w zatrzymywaniu osób podejrzanych itp.);
  • prowadzeniem działań mających na celu planowanie i realizację operacji policyjnych w ramach działania sztabu dowódcy operacji (zbieranie informacji, planowanie i koordynację działań, współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi podczas realizacji operacji itp.)
  • działaniem w ramach policyjnego pododdziału zwartego, którego celem jest przywrócenie naruszonego porządku publicznego (dowodzenie międzynarodowym pododdziałem zwartym, walka z agresywnym tłumem demonstrantów, zatrzymywanie osób szczególnie agresywnych, udzielanie pierwszej pomocy osobom rannym itp.).

Polscy policjanci biorący udział w ćwiczeniu zaprezentowali wysoki poziom umiejętności, uzyskując wysoką ocenę osób oceniających uczestników ćwiczenia jak również w opinii przedstawicieli innych krajów, z którymi nasi funkcjonariusze bezpośrednio współpracowali podczas realizacji konkretnych zadań. Zdobyte w Saint Astier doświadczenia oraz wiedza specjalistyczna z różnego rodzaju zagadnień pracy policyjnej (przekazywana przez instruktorów podczas prowadzonych zajęć teoretycznych) bez wątpienia będą miały pozytywny wpływ na profesjonalne realizowanie zadań, szczególnie podczas misji pokojowych, w które zaangażowana jest polska Policja.

W ćwiczeniach oprócz przedstawicieli naszej służby brali udział również żołnierze polskiej Żandarmerii Wojskowej, z którymi nasi funkcjonariusze wspólnie wykonywali zadania w trakcie ćwiczeń potwierdzając tym samym, że funkcjonariusze obydwu służb mogą wspólnie skutecznie realizować zadania zarówno w kraju, jak i za granicą.

Udział w przedmiotowym ćwiczeniu potwierdził, że nasi policjanci są profesjonalnie przygotowani do skutecznego działania w środowisku międzynarodowym, poziom ich umiejętności, zaangażowanie i wszechstronne wyszkolenie zostały bardzo wysoko ocenione przez ekspertów sił policyjnych krajów Unii Europejskiej.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony
Polska Policja