Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Sokół" z wizytą w Polsce

Data publikacji 01.07.2013

W dniach 23-28 czerwca 2013 roku 7 ukraińskich milicjantów na co dzień pracujących w jednostce specjalnej „Sokół” odbyło wspólne ćwiczenia z Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji w Łodzi.

Funkcjonariusze mieli okazję wymienić się doświadczeniami w zakresie taktyki przeszukiwania pomieszczeń, pokonywania przeszkód budowlanych przy użyciu materiałów wybuchowych, czy strzelania z amunicji „fx”. Sprawdzali swoje umiejętności podczas desantu z pokładu śmigłowca czy łodzi motorowej. Mieli również okazję wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat wykorzystania technik wysokościowych w przypadku użycia jednostki antyterrorystycznej w razie wystąpienia klęski żywiołowej.

Jednostka Milicji obwodu chmielnickiego „Sokół” w obszarze realizowanych zadań jest odpowiednikiem SPAP w Łodzi. W zakresie swojej kompetencji posiada rozwiązywanie prostych sytuacji odbijania zakładników, zatrzymania szczególnie niebezpiecznych przestępców ze szczególnym uwzględnieniem sprawców uzbrojonych w broń palną oraz ochronę osób zagrożonych. Jest jednostką lokalną. Mimo różnic w wyposażeniu obie jednostki wielokrotnie stosują zbliżone rozwiązania taktyczne. Przekazana podczas szkolenia wiedza została bardzo wysoko oceniona przez funkcjonariuszy Milicji ukraińskiej.

(KWP w Łodzi / mj)

Powrót na górę strony