Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada półroczna lubuskiej Policji

Data publikacji 02.07.2013

Wczoraj (1 lipca 2013 roku) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada półroczna lubuskiej Policji. Udział w niej wziął Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński.

Prezentowanym wynikom pracy lubuskich policjantów przyglądali się także przedstawiciele Prokuratur Okręgowych w Gorzowie i Zielonej Górze - Wojciech Szcześniak oraz Alfred Staszak. Nie zabrakło także kapelana lubuskich policjantów, księdza prałata Witolda Andrzejewskiego oraz szefa lubuskich strażaków bryg. Huberta Harasimowicza. Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński z uwagą zapoznał się z wynikami, które osiągnęli policjanci lubuskiego garnizonu, oceniając je wysoko. Szef Policji docenił m.in. wkład policjantów ruchu drogowego, którzy przyczynili się do znacznego ograniczenia ofiar zdarzeń drogowych.

Dla zobrazowania skali tej poprawy warto zauważyć, że w ciągu pierwszego półrocza 2013 roku na lubuskich drogach zginęły 32 osoby, a jeszcze dwa lata wcześniej w tym samym okresie życie na lubuskich drogach straciło 61 osób. Komendant Główny Policji wyraził swoje uznanie w zakresie wykorzystania środków finansowych dotacji celowej przeznaczonych na budowę nowych komend i ich standaryzację, co znacząco wpływa na komfort i efektywność pracy policjantów.

Nadinsp. Marek Działoszyński jednocześnie podał kierunki i cele, które powinny zostać osiągnięte, aby jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie Policji. Jako priorytety wskazał na szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenia, co stanowi kryterium porównawcze do oceny wszystkich Policji europejskich. Zaznaczył także konieczność walki z przestępczością zorganizowaną i ekstremizmem, szczególnie związanym z działalnością pseudokibiców. Podkreślił wagę nawiązywania dialogu ze społeczeństwem poprzez organizowanie debat społecznych. Uznał także potrzebę bardziej wzmożonych czynności w kierunku zwalczania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Akcentował również konieczność utrzymania wysokiego poziomu zabezpieczania imprez masowych. Docenił doświadczenie lubuskich policjantów budowane na bazie zabezpieczania corocznego „Przystanku Woodstock”.

Podsumowując spotkanie Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński podkreślił, że noszenie munduru i legitymacji służbowej jest tak honorem, jak i zobowiązaniem godnego reprezentowania Policji, o czym powinni pamiętać wszyscy funkcjonariusze pełniący tę zaszczytną funkcję.

(KWP w Gorzowie Wlkp. /mj)

Powrót na górę strony