Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP we Wrocławiu ogłasza dobór poborowych do służby kandydackiej

Służba kandydacka w Oddziale Prewencji KSP w Warszawie

Rozpoczął się nabór do służby kandydackiej w policji. Poborowi, którzy w przyszłości zechcą pracować w policji, mogą odbyć 12 miesięczną służbę w zamian za wojsko. Przyjmujemy do służby w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie (żołd miesięcznie wynosi 468 zł netto).

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu informuje, że prowadzi nabór kandydatów do służby w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

ŁĄCZNE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA MĘŻCZYZN

 1. Wiek do 24 lat,
 2. Preferowany wzrost minimum 175 cm,
 3. Miejsce zameldowania na pobyt stały: województwo dolnośląskie,
 4. Niekaralność kandydata do służby w Policji,
 5. Nieposzlakowana opinia, korzystanie w pełni z praw publicznych,
 6. Wykształcenie - średnie,
 7. Kategoria zdrowia A, udokumentowana w książeczce wojskowej oraz w orzeczeniu Wojskowej Komisji Lekarskiej,
 8. Bardzo dobry stan zdrowia i kondycja fizyczna.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o przyjęcie do służby kandydackiej
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy
 3. Życiorys napisany odręcznie w formie opisowej
 4. Świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby
 5. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe
 6. Informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
 7. Innye dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów lub określonych preferencji

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

 1. Weryfikacja złożonych dokumentów
 2. Test sprawności fizycznej
 3. Badania lekarskie przed Wojewódzką Komisją Lekarską
 4. Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

Zainteresowani służbą w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, którzy spełniają wyżej wymienione kryteria, powinni złożyć wyżej wymienione w Wydziale Kadr I Szkolenia KWP we Wrocławiu pl. Muzealny 2/4 od poniedziałku do piątku w godz.7.45-15.45 w pokoju 261: Tel. 071/340 - 3447 Tel. 071/340 - 4064 Tel. 071/ 340 - 3299.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w każdej komendzie powiatowej /miejskiej policji woj. dolnośląskiego lub na strona internetowych policji: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać w każdej komendzie powiatowej /miejskiej policji woj. dolnośląskiego oraz na stronie internetowej KWP we Wrocławiu www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Podanie do służby kandydackiej w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie należy adresować do Komendanta Stołecznego Policji i złożyć wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

Powrót na górę strony