Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powierzenie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego w Opolu insp. Irenie Doroszkiewicz

Data publikacji 03.07.2013

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński powierzył pełnienie obowiązków od 4 lipca 2013 roku na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Irenie Doroszkiewicz. Do tej pory zajmowała stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku.

Służbę w Policji insp. Irena Doroszkiewicz rozpoczęła ponad 22 lata temu w komisariacie II Policji w Białymstoku. Od 2005 r. piastowała stanowiska kierownicze – zastępcy naczelnika, a potem naczelnika wydziału w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. 12 stycznia 2011 roku została Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku.

Wprowadziła szereg zmian w zarządzaniu jednostką, efektem czego jest znaczący wzrost osiąganych wyników. Wykrywalność w 7 podstawowych kategoriach przestępstwa wzrosła o 16%. Było to możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu pilotażowego programu centralizacji zarządzania służbami patrolowymi na terenie miasta.

Za swoje zasługi insp. Irena Doroszkiewicz otrzymała w 2003 r. Brązowy Krzyż Zasługi, w 2011 r. – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, a w 2012 roku – Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant.

KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja