Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni wodniacy przygotowują się do regat The Tall Ships Races

Data publikacji 05.07.2013

Policjanci z Referatu Wodnego KMP w Szczecinie przygotowują się do finału wielkich regat. Jednym z elementów tych przygotowań są wspólnie szkolenia z pracownikami Urzędu Morskiego w Szczecinie. W czerwcu były to szkolenia teoretyczne, a obecnie są to wspólne patrole na wodzie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci mogą prowadzić działania na wodach śródlądowych. Zbliżający się finał regat The Tall Ships Races oraz związane z nimi różnego rodzaju atrakcje odbędą się na akwenie morskich wód śródlądowych, na których uprawnienia policjantów są ograniczone. Dlatego szef szczecińskiej Policji oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie postanowili o wspólnych szkoleniach pracowników urzędu i policjantów oraz o
wspólnych patrolach wodnych.

Szczecińscy policjanci z Referatu Wodnego Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie w ramach przyfotowań do finału regat szkolą się teraz  w czasie wspólnych służb z pracownikami Urzędu Morskiego. Po szkoleniu teoretycznym
przeprowadzonym przez pracowników urzędu obecnie prowadzone są działania praktyczne. Polegają one na wspólnych  patrolach na morskich wodach wewnętrznych oraz kontroli jednostek oraz dalszy.

Obecna współpraca pokazuje, że  to dobry sposób na poznanie specyfiki służby obu instytucji. Szkolenie nie oznacza folgowania sprawcom przestępstw i wykroczeń na wodzie. Patrolujący  kontrolują korzystających ze sprzętu wodnego pod kątem ujawniania osób nietrzeźwych, ale również posiadanych uprawnień właściwego stosowania się do przepisów żeglugowych czy właściwego wyposażenia w sprzęt gaśniczy i ratunkowy. Kontrolowane są również mariny, wypożyczalnie sprzętu pływającego czy zorganizowane imprezy wodniackie. W trakcie takich działań tylko wczoraj zatrzymano nietrzeźwego sternika.

(KWP w Szczecinie / mg)

Powrót na górę strony