KWP w Bydgoszczy ogłasza dobór poborowych do służby kandydackiej - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP w Bydgoszczy ogłasza dobór poborowych do służby kandydackiej

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ogłasza dobór poborowych do służby kandydackiej w Oddziałach Prewencji Policji w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie.

Służbę może pełnić:

• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

• niekarany, korzystający z pełni praw publicznych

• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Pozostałe wymagania:

• wiek do 24 lat

• wykształcenie co najmniej średnie

• nieuregulowany stosunek do służby wojskowej

• kategoria zdrowia "A" udokumentowana wpisem w książeczce wojskowej

• preferowany wzrost powyżej 175 cm

Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do służby kandydackiej

2. wypełniony kwestionariusz osobowy

3. życiorys napisany odręcznie

4.kserokopie świadectw wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów)

5.kserokopia informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów)

Wskazane dokumenty należy złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej/Miejskiej Policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w każdej komendzie powiatowej/miejskiej Policji woj. kujawsko-pomorskiego.

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać w każdej komendzie powiatowej/miejskiej Policji woj. kujawsko-pomorskiego oraz na stronie internetowej KWP w Bydgoszczy: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Podanie do służby kandydackiej w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie należy adresować do Komendanta Stołecznego Policji i złożyć wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w komendzie powiatowej/miejskiej Policji woj. kujawsko-pomorskiego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Szczegółowe informacje na temat doboru do służby dostępne są na stronie www.policja.pl

Termin najbliższego doboru:

1 luty 2006r. - Oddział Prewencji Policji w Warszawie.

Powrót na górę strony
Polska Policja