Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Komendzie Głównej Policji

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler przyjął dziś w Komendzie Głównej Policji Pana Xu Jian, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wizyta delegacji z Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w RP związana była z rozpoczętym w tym roku unijnym projektem „China- EU Police Training Project”, który opiera się na wymianie doświadczeń  i najlepszych praktyk pomiędzy państwami Unii Europejskiej a partnerami z Chin.

Pan Ambasador wraz z towarzyszącą mu delegacją pracowników dyplomatycznych Ambasady został zapoznany ze strukturą i zadaniami polskiej Policji, pracą Komendy Stołecznej Policji oraz metodyką i systemem szkolenia w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Strona chińska wysoko oceniła profesjonalizm i zaangażowanie ekspertów w dotychczasowych działaniach w ramach projektu oraz wyraziła zainteresowanie dalszą współpracą.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony
Polska Policja