Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzenie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Data publikacji 11.07.2013

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołał na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektora Cezarego Popławskiego. Dotychczasowy szef mazowieckich policjantów - mł. insp. Rafał Batkowski - obejmie stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. W uroczystości wzięli udział Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, zaproszeni goście oraz kadra kierownicza garnizonu mazowieckiego.

Dzisiaj przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste zdanie obowiązków Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji przez mł. insp. Rafała Batkowskiego. Mł. insp. Rafał Batkowski pożegnał się ze sztandarem mazowieckiej jednostki przekazując kierowanie garnizonem insp. Cezaremu Popławskiemu. Obaj złożyli meldunek Komendantowi Głównemu Policji  o zdaniu i objęciu obowiązków służbowych.

Nadinsp. Marek Działoszyński podkreślił profesjonalizm i doświadczenie insp. Cezarego Popławskiego, które były podstawą do powierzenia mu stanowiska Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Jednocześnie podziękował za realizowanie zadań na wysokim poziomie przez mł. insp. Rafała Batkowskiego. Komendant Główny Policji powiedział, że jego profesjonalizm pozwoli mu na dobrą realizację postawionych przed nim nowych zadań w garnizonie wielkopolskim.

Za dotychczasową wieloletnią współpracę z mł. insp. Rafałem Batkowskim dziękował Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski i zadeklarował insp. Cezaremu Popławskiemu pełną gotowość do współdziałania na rzecz bezpieczeństwa.

Insp. Cezary Popławski urodził się w 1967 roku. Służbę w resorcie spraw wewnętrznych rozpoczął w 1987 roku w  pionie prewencji w Krakowie. W 1999 roku został Komendantem Komisariatu Policji w Muszynie, a następnie Naczelnikiem  Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Nowym Sączu. Od 2004 roku rozpoczął swoją drogę zawodową w Łódzkiem, gdzie w pierwszej kolejności kierował sekcją ruchu drogowego zgierskiej komendy Policji. Od 2006 roku nadzorował działania tego pionu w skali województwa jako Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi. Z dniem 16 lutego 2012 Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński powierzył mu obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Prewencji.

Insp. Cezary Popławski ukończył Uniwersytet Łódzki na Wydziale Prawa i Administracji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz na tej samej uczelni Studium Zawodowe Zarządzanie w jednostkach Policji. Odbył też m.in. kurs specjalistyczny dla dowódców operacji policyjnych zorganizowany przez WSPol.  w Szczytnie.

(KWP w Radomiu / mj)

Film Wprowadzenie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Opis filmu: uroczystości, wprowadzenie


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Wprowadzenie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji (format flv - rozmiar 9.04 MB)

Powrót na górę strony