Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada półroczna mazowieckiej Policji

11 lipca 2013 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyła się narada półroczna kadry kierowniczej mazowieckiej Policji. Udział w niej wziął Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński.

Narada odbyła się w szczególnym dniu, kiedy ze stanowiskiem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji żegnał się mł.insp. Rafał Batkowski, a jego obowiązki przejmował nowy szef mazowieckich policjantów insp. Cezary Popławski.

Mł.insp. Rafał Batkowski wraz z zastępcami odpowiedzialnymi za poszczególne piony – kryminalny, prewencji i logistyki – podsumowali wyniki pracy policjantów garnizonu mazowieckiego za okres pierwszego półrocza bieżącego roku. Przy tej okazji za pośrednictwem kadry kierowniczej, w tym komendantów miejskich i powiatowych, złożył podziękowanie dla wszystkich policjantów za ich codzienną służbę.

Na podkreślenie zasługuje szczególnie znaczący spadek przestępstw, bo o aż 10,9% (tj.1037 postępowań mniej), w 7 najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach. Policjanci wszczęli  8465 postępowań (w ubiegłym roku – 9502). Mówimy tutaj o kradzieży cudzej rzeczy, kradzieży z włamaniem, kradzieży samochodu , rozboju, bójce lub pobiciu, uszczerbku na zdrowiu i  uszkodzeniu mienia.

W garnizonie mazowieckim w I półroczu 2013 roku nastąpiła poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2012. Wydarzyło się 1049 wypadków (o 75 mniej niż w 2012). Najbardziej istotne jest to, że na naszych drogach zginęło aż o 44 osób mniej (2013 -141 zabitych, w 2012 – 185). Rannych zostało 1334 osoby (w 2012 – 1353). Policja odnotowała 9504 kolizje (w 2012 – 9544)

Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński  zapoznał się z wynikami, które osiągnęli policjanci  garnizonu mazowieckiego, oceniając je wysoko. Szef Policji dużą uwagę zwrócił na wyniki najnowszych badań opinii publicznej. Wynika z niej że aż 89% Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Komendant Główny przekazał priorytety MSW w zakresie kierunków i celów działania polskiej Policji. Wskazał tutaj między innymi na szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenia, co stanowi kryterium porównawcze do oceny wszystkich Policji europejskich. Zaznaczył także konieczność walki z przestępczością zorganizowaną i ekstremizmem, a także z działalnością pseudokibiców. Podkreślił wagę nawiązywania dialogu ze społeczeństwem poprzez organizowanie debat społecznych. Uznał także potrzebę bardziej wzmożonych czynności w kierunku zwalczania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na koniec spotkania głos zabrał obejmujący stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Cezary Popławski. Witając się z kadrą kierowniczą garnizonu zapewnił o odpowiedniej kontynuacji wszystkich wysoko ocenionych przez Komendanta Głównego Policji zadań, realizowanych dotychczas przez mazowiecką Policję.

(KWP w Radomiu / pt)
 

Powrót na górę strony