Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mł. insp. Rafał Batkowski został Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu

Data publikacji 12.07.2013

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołał na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Rafała Batkowskiego. Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się uroczystość, w której wzięli udział Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej oraz kadra kierownicza garnizonu wielkopolskiego.

Dzisiaj w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste przekazanie garnizonu wielkopolskiego pod kierownictwo  mł. insp. Rafała Batkowskiego dotychczasowego szefa mazowieckiego garnizonu.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Głównemu nadinsp. Markowi Działoszyńskiemu przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romualda Głowackiego. Na salę wprowadzono Sztandar i odegrano Hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie powitano wszystkich zaproszonych gości. Naczelnik Wydziału Kadr odczytał Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych o powołaniu na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. insp. Rafała Batkowskiego oraz przedstawił jego sylwetkę. Nowy szef wielkopolskich policjantów przywitał się też  ze Sztandarem KWP w Poznaniu i zameldował Komendantowi Głównemu Policji objęcie stanowiska.

Nadinsp. Marek Działoszyński zabierając głos, podkreślił profesjonalizm i doświadczenie mł. insp. Rafała Batkowskiego, które były podstawą do powierzenia mu objętego chwilę wcześniej stanowiska.  Komendant Główny Policji wyraził również przekonanie,  że jego fachowość i kompetencje  pozwolą  mu na dobrą realizację postawionych przed nim nowych zadań w garnizonie wielkopolskim.

Na końcu oficjalnej części uroczystości głos zabrał nowy Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Batkowski, który podziękował wszystkim przedmówcom za życzenia powodzenia na nowym stanowisku. Zapewnił, że będzie kontynuował  skutecznie realizowane  przez wielkopolskich policjantów przedsięwzięcia, by osiągać tym samym jeszcze lepsze wyniki w walce o bezpieczeństwo obywateli w Wielkopolsce. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty nowemu Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji mł. insp. Rafałowi Batkowskiemu.

Mł. insp. Rafał Batkowski w Policji służy od 1993 roku. W latach 1993 - 2001 realizował zadania służbowe w Oddziale Prewencji, Komisariacie Policji Warszawa-Okęcie i Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym. Od 2001 pracował w Komendzie Głównej Policji, w pionie prewencji, m.in.: na stanowisku naczelnika Wydziału ds. Prewencyjnych Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości oraz naczelnika Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w Głównym Sztabie Policji. Od 2006 r. do 2007 r.  pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Jeszcze w 2007 r. powołany został na stanowisku zastępcy mazowieckiego komendanta, a w 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 16 lutego powołał mł. insp. R. Batkowskiego na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

W trakcie służby w 1999 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2000 r. ukończył Studium Oficerskie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Urodził się w 1973 roku, ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji UW, w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu oraz studiów III stopnia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Żonaty, ma dwoje dzieci.

(KWP w Poznaniu / mj)

Film Mł. insp. Rafał Batkowski został Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu

Opis filmu: uroczystości, wprowadzenie


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Mł. insp. Rafał Batkowski został Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu (format flv - rozmiar 23.99 MB)

Opis filmu: uroczystości, wprowadzenie


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 19.65 MB)

Powrót na górę strony