Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji – uroczystość nadania sztandaru KPP w Nowym Dworze Mazowieckim

Data publikacji 16.07.2013

W rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej z 1919 roku policjanci obchodzą swoje święto. W tym roku oficjalne uroczystości w garnizonie warszawskim rozpoczęło wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. W uroczystościach wzięli m.in. udział: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Dariusz Działo, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Policją.

Uroczystości zainaugurowała msza święta, która w intencji policjantów i pracowników stołecznej Policji odprawiona została w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła.

Następnie, w asyście Kompanii Honorowej Komendy Stołecznej Policji oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, wszyscy zebrani przemaszerowali ulicami miasta do Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego, gdzie o 12.00 rozpoczęła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.  

Wygląd sztandaru regulowany jest przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji. Sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet, który ukonstytuował się 26 listopada 2012 roku. Zrzeszał on m.in. przedstawicieli samorządów lokalnych na czele z przewodniczącym Panem Krzysztofem Kapustą – Starostą Nowodworskim.

Po złożonym przez dowódcę uroczystości meldunku o gotowości do nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, komendant powiatowy nadkom. Marek Ujazda powitał zebranych gości, wśród których byli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, policji, duchowieństwa, władz samorządowych powiatu, miasta i gmin, straży pożarnej, żandarmerii wojskowej, służby więziennej, kierownicy współpracujących z policją instytucji oraz mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Następnie odczytany został Akt wręczenia sztandaru komendzie powiatowej policji. Po ceremonii wbicia gwoździ odbyło się poświęcenie sztandaru, po czym nastąpiło jego uroczyste przekazanie komendantowi powiatowemu, który po prezentacji przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu.

Przewodniczący Społecznego Komitetu Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta powiedział, że sztandar dla nowodworskich Policjantów to ważny symbol uznania mieszkańców powiatu dla ich wzorowej służby, a także świadectwo więzi społecznych między mieszkańcami a funkcjonariuszami. 

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Dariusz Działo podkreślił natomiast, że nadany nowodworskiej komendzie sztandar jest symbolem akceptacji społeczeństwa dla działań Policji. Podziękował darczyńcom, członkom Komitetu oraz wszystkim, którzy okazali wsparcie przy realizacji tego przedsięwzięcia oraz przypomniał, że służba w Policji to przede wszystkim służba społeczeństwu, które oczekuje od nas profesjonalizmu, uczciwości i rzetelności. Na zakończenie swojego wystąpienia zapewnił, że Policja dołoży wszelkich starań, by nie zawieść pokładanego w niej zaufania. 

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler w swoim przemówieniu podkreślił natomiast, że sztandar to godność, która nie może być naruszana i honor, który zawsze powinien być obecny na policyjnych mundurach.

Podczas uroczystego apelu miało również miejsce wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz mianowanie na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Uhonorowani zostali także cywile niezwiązani z naszą formacją – brązowy medal „Za zasługi dla Policji” otrzymała  Emilia Krystek Prokurator Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim.
Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim nadkom. Marek Ujazda uhonorowany został przez Państwową Straż Pożarną złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Oficjalne uroczystości związane z wręczeniem sztandaru to nie wszystko, co działo się na terenie Parku Miejskiego. Zgromadzeni goście mogli również obejrzeć defiladę Kompanii Honorowej Policji oraz wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Nowodworscy policjanci przygotowali także dla mieszkańców liczne atrakcje w postaci m.in. pokazu służbowego sprzętu. Najmłodsi mogli wziąć udział w licznych konkursach dotyczących bezpieczeństwa oraz obejrzeć pokazy umiejętności policyjnych psów służbowych
 
(KSP / mj)

Powrót na górę strony