Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji na Placu Zamkowym

Data publikacji 20.07.2013

Wręczenie nominacji i odznaczeń, promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz wyróżnienie laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł” – to najważniejsze punkty centralnych obchodów Święta Policji. Podczas policyjnego święta warszawiacy mogli posłuchać koncertów orkiestr policyjnych z kraju i zza granicy, a najmłodsi wziąć udział w konkursach i obejrzeć nowoczesny sprzęt policyjny.

Centralne obchody Święta Policji rozpoczęły się uroczystością w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. To tam, o godz. 12.00,  wręczono nominacje i odznaczenia oraz odbył się koncert w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej. Nagrody otrzymali też, zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, funkcjonariusze zaangażowani w zatrzymanie osoby podejrzanej o wysłanie fałszywych alarmów bombowych. Trzech z nagrodzonych policjantów odbywa służbę w Centralnym Biurze Śledczym w Katowicach, dwóch – w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.

Podczas spotkania Komendant Główny Policji powiedział, że być  wyróżnionym w tym historycznym dla Rzeczypospolitej miejscu jest na pewno ogromnym zaszczytem. – Dostąpią go dziś funkcjonariusze Policji, którzy swoim zaangażowaniem w służbie, profesjonalnym działaniem, skutecznością w walce z przestępczością, wpływają na wzrost poczucia bezpieczeństwa Polaków – dodał szef Policji. Zauważył, że wśród wyróżnianych są też osoby spoza Policji, które zostaną uhonorowane medalami za zasługi dla Policji. – Jesteście państwo nieocenionymi przyjaciółmi naszej formacji. Dziękuję za wsparcie, którego nam udzielacie – podkreślił nadinsp. Marek Działoszyński.

W uroczystościach na Zamku Królewskim wziął udział szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Minister Spraw Wewnętrznych zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 23 lat zginęło blisko 170 policjantów – to kilka razy więcej niż żołnierzy na misjach zagranicznych. Jak ocenił, prawdziwą ceną działalności policjantów jest ryzyko utraty życia. – To ryzyko utraty życia jest jednym z najpiękniejszych darów, jaki możemy dostać my obywatele Rzeczypospolitej, bo to właśnie gotowość podjęcia tego ryzyka powoduje, że żyjemy w spokojnym kraju – mówił Bartłomiej Sienkiewicz. Minister dodał, że tam gdzie jest Policja, tam jest państwo, czyli elementarny ład, spokój i bezpieczeństwo obywateli.

Z Zamku Królewskiego uroczystości przeniosły się na Plac Zamkowy. Rozpoczął je występ orkiestr policyjnych. O godz. 13.45 nastąpiło oficjalne otwarcie  Święta Policji – po złożeniu meldunku Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi przez Komendanta Głównego Policji, przeglądzie pododdziałów i powitaniu z policjantami, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt.

Następnie, po przywitaniu gości, głos zabrał Komendant Główny Policji: – Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb i wartości w życiu każdego człowieka. Realizowanie tej potrzeby, służba ludziom, jest naszą misją – powiedział. Dodał, że  Święto Policji jest szczególną okazją, by podkreślić, iż działania prewencyjne policjantów, dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, są wysoko oceniane przez społeczeństwo. – Dziś 89 proc. Polaków swoje miejsce zamieszkania nazywa spokojnym  i bezpiecznym. Ten rekordowo wysoki wynik poczucia bezpieczeństwa, najlepszy od 1987 roku, ma ścisły związek ze spadkiem przestępczości i wzrostem naszej skuteczności  – aż w siedmiu na każde dziesięć przestępstw zostaje ustalony podejrzany – zaznaczył szef Policji.  Podkreślił, że tych wyników nie byłoby bez codziennej, ciężkiej pracy policjantów i pracowników Policji. – Dziękuję Wam za to – koleżanki i koledzy – powiedział komendant.

Szef Policji podkreślił, że ostatni rok to także m.in. poprawa stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, rozpoczęcie programu standaryzacji jednostek Policji, zmiana struktury KGP, budowa Centrum Poszukiwań Zaginionych, Centrum ds. Uprowadzeń, wdrożenie System Wspomagania Dowodzenia, a także upowszechnienie debat społecznych. – Trwają też systemowe zmiany w Centralnym Biurze Śledczym, wzmacniamy pion do walki z przestępczością gospodarczą – dodał komendant główny.

– Z okazji Święta Policji serdecznie dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom, pracownikom Policji za wszystko, co robią dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju. Rodzinom i bliskim funkcjonariuszy naszej formacji dziękuję za wyrozumiałość oraz wsparcie w wielu trudnych chwilach, które są nieodłącznym elementem służby w Policji – powiedział na zakończenie nadinsp. Marek Działoszyński.

Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie premiera Donalda Tuska. –  Dzisiaj mamy doroczne Święto Policji. W każdy taki dzień raz w roku wszyscy jesteście w wyjściowych mundurach, wszyscy wyrażają wam wdzięczność, atmosfera jest podniosła, ale przecież dobrze wiecie, że wasza codzienna służba, wasza codzienna misja daleka jest od świątecznych nastrojów. Wasza praca, poświęcenie dla ojczyzny, jest żmudne i rzadko kiedy spotykacie się z fanfarami na waszą cześć – powiedział premier. Dodał, że nie tylko to, że policjanci pracują w ciężkich okolicznościach, nie tylko to, że stają twarzą w twarz z przemocą, jest szarą barwą ich służby – także to, że bardzo rzadko słyszą słowa uznania, nawet wtedy, kiedy brawurowymi i odważnymi akcjami  kończą poważne śledztwa, nawet jeśli w rekordowo krótkim czasie  zamykają groźnych przestępców. –  Chce was zapewnić, że zawsze wtedy, kiedy osiąganie sukcesy, i zawsze wtedy, kiedy z niedowierzaniem słuchacie słów gorzkich i przykrych, zawsze wtedy pamiętajcie o tym, że obywatele, ci, którzy są przez przemoc poszkodowani, myślą o was ciepło i uznaniem – zaznaczył Donald Tusk.

– Kiedy niektórzy pozwalają sobie na nieuzasadnione krytyczne uwagi wobec Policji, zawsze wtedy mam zwyczaj mówić im: zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie naszą ojczyznę, swoje miasto bez Policji. I wtedy każdy musi wyobrazić sobie koszmar. Dzięki wam nasze życie jest znośne, dzięki wam nasze życie jest coraz bardziej bezpieczne – powiedział   Prezes Rady Ministrów. I dodał: –  Nisko chylę głowę przed waszą odwagą, poświeceniem i wysiłkiem. Liczę, że wszyscy Polacy tego dnia równie nisko chylą czoło przed waszą służbą i przed wami. Niech żyje polska Policja!

Po wystąpieniu Prezesa Rady Ministrów odbyło się ślubowanie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz  uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Następnie wręczono wyróżnienia laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł” oraz liderom pilotażowego programu wdrażającego kwestionariusz analizy ryzyka w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (więcej na ten temat >>).

Ostatnimi punkty uroczystości to przemarsz pododdziałów policyjnych, złożenie meldunku i spotkanie premiera z policjantami, podczas którego nowo mianowani funkcjonariusze mogli porozmawiać z szefem rządu i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

Uroczystościom na Placu Zamkowym towarzyszyła wystawa sprzętu i wyposażenia policyjnego. Niewątpliwie atrakcją był też pokaz historycznych grup rekonstrukcyjnych. Także w sobotę, na Rynku Nowego Miasta, odbył się koncert orkiestr policyjnych z kraju i zza granicy.

Mariusz Góra

Pamięci poległych >>

Laureaci konkursu "Policjant, który mi pomógł" >>

Galeria zdjęć >>

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 29.01 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.73 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 30.58 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.32 MB)

Powrót na górę strony