Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nominacje generalskie

Data publikacji 22.07.2013

Dziś w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień - stopień generalski. Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowieniem z 12 lipca mianował na stopień nadinspektora dwóch funkcjonariuszy Policji inspektora Zdzisława Stopczyka i inspektora Ryszarda Wiśniewskiego.

Mianowania zostały podpisane z okazji zbliżającego się Święta Policji, które obchodzone jest 24 lipca. Tego dnia w 1919 r. Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. Po wojnie - 7 października 1944 r. - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego formalnie powołał Milicję Obywatelską (MO), która faktycznie istniała już od dwóch miesięcy na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. 6 kwietnia 1990 r. Sejm rozwiązał MO, a na jej miejsce powołał Policję.

***

nadinspektor Zdzisław Stopczyk – ur. 26 lutego 1962 r. w Łodzi. W Policji służy od ponad 30 lat. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 lutego 2012 r. powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Jest absolwentem Wydziału Porządku Publicznego Akademii Spraw Wewnętrznych w Szczytnie oraz kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Inicjator wielu programów prewencyjnych, wprowadził nowatorskie rozwiązania wpływające na poprawę bezpieczeństwa publicznego na podległym mu terenie. W trakcie służby został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz Złotą i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

 

nadinspektor Ryszard Wiśniewski – ur. 20 marca 1963 r. w Cielądzu. W Policji służy od ponad 29 lat. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 lutego 2012 r. powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Jest absolwentem Wydziału Porządku Publicznego w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego Akademii Spraw Wewnętrznych w Szczytnie oraz kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odpowiedzialny za realizację wielu inicjatyw realizowanych w ramach programów ukierunkowanych na prewencję zagrożeń, wśród których na szczególną zasługują projekty skierowane do młodzieży oraz osób starszych. W trakcie służby odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

Powrót na górę strony