Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Raport o stanie bezpieczeństwa za 3 kwartały 2005r

Raport o stanie bezpieczeństwa za 3 kwartały 2005r.

Dobrą pracę policji w tym zakresie potwierdzają dane liczbowe dotyczące stanu bezpieczeństwa.

W ciągu trzech kwartałów 2005 r.* zmalała liczba przestępstw kryminalnych - aż o 7,7%, a to oznacza, że faktycznie było ich o ponad60 tysięcy mniej. Miedzy innymi było mniej o:

-prawie 32 tysiącekradzieży z włamaniem
-prawie 7,3 tysiące kradzieży cudzej rzeczy
-ponad 5 tysięcy przestępstw rozbójniczych

Najbardziej zmniejszyła się liczba przestępstw najgroźniejszych dla życia i zdrowia:

-zabójstw - o 21,6%
-rozbojów - o 14,9 %

Mniejsze jest zagrożenia czynami najbardziej uciążliwymi dla społeczeństwa, a jednocześnie ważnymi z punktu kształtowania opinii na temat poczucia bezpieczeństwa - już od około dwóch lat Policja notuje spadek:

-kradzieży z włamaniem - o 24 %
-kradzieży cudzej rzeczy - o 2,5 %
-kradzieży samochodów - o 14,5 %
-bójek i pobić - o 3,7 %

Tendencja spadkowa tych przestępstw utrzymała się także podczas pierwszych trzech kwartałów 2005 r*.

Zmniejszyła się liczba:

-kradzieży z włamaniem - o 16,6 %
-kradzieży cudzej rzeczy - o 3%
-kradzieży samochodów - o 8,2 %
-bójek i pobić - o 3,7 %

Wskaźnik zagrożenia przestępczościąkryminalną na 100 tysięcy mieszkańców obniżył się na przestrzeni dwóch ostatnich lat o 128,5co potwierdza, że w rzeczywistości Polska staje się krajem coraz bezpieczniejszym.

Podczas trzech pierwszych kwartałów 2005 r.* wskaźnik ten również zmniejszył się o 157,4

Rosnąca aktywność policji, zwłaszcza operacyjna, doprowadziła doujawnienia w 2005 r.* większej liczby przestępstw narkotykowych - wzrost o 11,8 %oraz przestępstw gospodarczych - wzrost o9,1 %.

Szczególnie wzrosła ujawnialność przestępstw korupcyjnych - w 2005 r. * o 48, 5 % (a od czasu utworzenia w każdym województwie specjalnej komórki do walki z korupcją, czyli oddwóch ostatnich lat - prawie o 80%)

Policja zatrzymała więcej podejrzanych - poprawiła się wykrywalność ogółu przestępstw o prawie 2% i przekroczyła próg 60%, w tym wykrywalność przestępstw kryminalnych także polepszyła sięoprawie 2 %i wzrosła do poziomu 46 %.

Centralne Biuro Śledcze rozbiło w tym czasie 15 wytwórni amfetaminy.

Podczas trzech kwartałów 2005 r.* policjanci ujawnili i uniemożliwili dalszą jazdęprawie 149 tys. nietrzeźwym kierującym.

Spadek liczby wypadków drogowych o prawie 4 % oraz ofiar śmiertelnych o 1 % a rannych o3%Policja odnotowała podczas ostatnich kilkunastu miesięcy.

* w porównaniu do trzech kwartałów 2004 roku.

Powrót na górę strony