Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

22 zmiana policyjna na misji pokojowej w Kosowie

Data publikacji 13.08.2013

Po raz 22. żegnamy policjantów delegowanych do służby w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. To już siódma zmiana w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie. 11 sierpnia, w przeddzień wylotu, z pierwszą turą policjantów spotkał się I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski. Dzisiaj rano z lotniska Okęcie na Bałkany wystartowała druga tura kontyngentu żegnana przez przedstawicieli Komendy Głównej Policji.

11 sierpnia br., w przeddzień wylotu w rejon działania misji z pierwszą turą policjantów JSPP spotkał się I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, któremu towarzyszyli Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Rober Żółkiewski oraz Naczelnik Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP podinsp. Ireneusz Sieńko.

W trakcie spotkania mówiono nie tylko o zadaniach jakie będą realizować w Kosowie delegowani policjanci ale również o tym, że poprzez profesjonalizm jakim się wykażą, postawę i bezstronność, spostrzegana będzie polska Policja na arenie międzynarodowej.

W świetle wydarzeń jakie miały miejsce pod koniec lipca br. w trakcie których polscy policjanci patrolujący północne tereny Kosowa zostali obrzuceni „koktajlami Mołotowa”, nadinsp. Krzysztof Gajewski zwrócił się do wyjeżdżających o zachowanie bezpieczeństwa i rozwagi w trakcie wykonywanych zadań z życzeniami oby rutyna nigdy nie kierowała ich działaniami.

13 sierpnia br. w imieniu I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego II turę policjantów JSPP przed wylotem do Kosowa pożegnał Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Robert Żółkiewski życząc im spokojnej i bezpiecznej służby.

Warto przypomnieć, że polska Policja we wrześniu 1999 roku rozpoczęła służbę w ramach Tymczasowej Misji Administracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UNMIK). W tym terminie delegowany został komponent ekspertów Polskiego Kontyngentu Policyjnego w liczbie 10 policjantów, natomiast Jednostka Specjalna Polskiej Policji (115 osób) służbę w Kosowie rozpoczęła w listopadzie 2000 roku w Prizren, skąd po 6 miesiącach, decyzją Kwatery Głównej UNMIK, JSPP została przeniesiona do bazy w Mitrowicy (pierwsza rotacja JSPP trwała 12 miesięcy).

Z chwilą ogłoszenia (17 luty 2008 r.) przez kosowskich Albańczyków (90% ludności), niepodległości Kosowa i przyjęciu nowej konstytucji, zadania realizowane przez Tymczasową Misję Administracyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych przejęła Misja Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX) powołana aktem Rady UE o Wspólnym Działaniu z lutego 2008 roku.

Polska została zaproszona do współrealizacji zadań mandatowych EULEX, stąd od grudnia 2008 roku polscy policjanci Jednostki Specjalnej Polskiej Policji i eksperci rozpoczęli służbę w misji pod auspicjami Unii Europejskiej. W związku z nową strukturą misji oraz formą jej zarządzania i podziałem kompetencji pomiędzy kontyngenty narodowe, JSPP została przeniesiona do włoskiej bazy karabinierów w Prisztinie. W czerwcu 2012 roku decyzją Rady Unii Europejskiej mandat EULEX został przedłużony o kolejne 2 lata to jest do 14 czerwca 2014 r. Na skutek reorganizacji, 15 sierpnia 2012 r. JSPP ponownie przeniosła się do Camp Charlie w Mitrowicy.

Zadania realizowane przez JSPP, pomimo zmiany organizacji międzynarodowej pod auspicjami której misja działa, nie zmieniły się. W dalszym ciągu głównym celem jest wspomaganie organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kosowie oraz rozwijanie i wzmacnianie wieloetnicznych służb policyjnych. Policjanci jednostki realizują ten cel w szczególności przez:

  • niedopuszczanie do zakłóceń porządku publicznego, w tym kontrole nad tłumem i zabezpieczanie imprez sportowych lub kulturalnych,
  • ochronę obiektów użyteczności publicznej,
  • ochronę przejść granicznych,
  • realizację konwojów zleconych przez władze misji oraz wykonywanie innych specjalnych funkcji policyjnych,
  • służbę patrolową na terenie północnego Kosowa.

Należy pamiętać, że polska Policja uczestniczy w operacjach pokojowych od 1992 roku. Od tego czasy służbę w kontyngentach policyjnych pełniło 2.292 policjantów, w tym 59 kobiet. W czasie delegowania do służby w misjach pokojowych śmierć poniosło 6 funkcjonariuszy (na terenie Bośni i Hercegowiny, Iraku, Liberii i Kosowa), natomiast podczas działań Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w przywracaniu porządku na moście i pod sądem w Kosowskiej Mitrowicy rany odniosło 52 funkcjonariuszy (kwiecień 2002, marzec 2004, marzec 2008).

Polscy policjanci obecnie pełnią służbę pod fagami organizacji międzynarodowych na terenie:

  • Republiki Liberii od 2004 r. - Misja Pokojowa Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNMIL),
  • Islamskiej Republiki Afganistanu od 2008 r. - Misja Policyjna Unii Europejskiej (EUPOL),
  • Gruzji od 2008 r. - Misja Obserwacyjna Unii Europejskiej (EUMM Georgia).

 

(BMWP KGP / mw)

Galeria zdjęć >>


 

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja