Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci również obchodzili Święto Lotnictwa Polskiego

Data publikacji 28.08.2013

Dzisiaj obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego. Podczas centralnych uroczystości nie zabrakło również policyjnych akcentów. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Krzysztof Gajewski złożył wieniec pod pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939 – 1945, a jednemu z jego podwładnych przyznano honorowe wyróżnienie za całokształt działalności lotniczej „Błękitne Skrzydła”.

Centralne uroczystości rozpoczęły się tego dnia o godz. 8.40 złożeniem kwiatów i zniczy przed Pomnikiem Lotnika w Warszawie – tuż obok Dowództwa Sił Powietrznych, przy skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Wawelskiej.  O godzinie 9.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, z udziałem asysty honorowej Sił Powietrznych i chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP zostało odprawione nabożeństwo w intencji Lotników Polskich.

Po mszy delegacje środowisk lotniczych i zaproszeni goście udali się na Pole Mokotowskie, gdzie w południe, przed Pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939 – 1945 odbył się uroczysty apel. Policję obok przedstawicieli władz państwowych i wojskowych reprezentował Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Krzysztof Gajewski.

Najlepszym lotnikom zostały wręczone odznaczenia  i wyróżnienia. Wśród osób, które dostąpiły zaszczytu otrzymania honorowego wyróżnienia  „BŁĘKITNYMI SKRZYDŁAMI” znalazł się starszy aspirant pilot Kazimierz Chaczko. Pełni on służbę w Lotnictwie Policji od 2001 r. W latach 2001 – 2007 zajmował stanowisko kierownika Sekcji Lotnictwa Policji KWP w Gdańsku. Od 2008 roku wykonuje zadania lotnicze w charakterze pilota instruktora na śmigłowcach w Wydziale Lotniczym ZLP GSP KGP. Pilot posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, w tym czasie spędził w powietrzu ponad 6700 godzin. W Lotnictwie Policji za sterami śmigłowców wykonał 1050 godzin lotów. Posiada uprawnienia pilota instruktora i pilota egzaminatora Lotnictwa Policji oraz Lotnictwa Cywilnego na śmigłowcach Mi-2 oraz W-3 „Sokół”. Zdobytą wiedzę i doświadczenie przekazuje młodym pilotom podczas prowadzonych szkoleń praktycznych i teoretycznych.

Przykładem jego profesjonalizmu może być udział w akcji przeciwpowodziowej w 2010 r. W dniu 23.05.2010 r. będąc dowódcą załogi policyjnego śmigłowca W-3 „Sokół” w miejscowości Świniary, przeprowadził trudną akcję ratunkowo-ewakuacyjną 12 osób, w tym 8 dzieci z domu zalewanego wodą w bezpośredniej bliskości przerwanego wału wiślanego. Za ten czyn został odznaczony przez Prezydenta Polski, Krzyżem zasługi „Za Dzielność”. W ostatnim czasie  pilot brał czynny udział w szkoleniu i wdrażaniu załóg do pełnienia dyżuru w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty i wieńce w hołdzie lotnikom poległym na frontach II wojny światowej. Uroczystość przed pomnikiem uświetnił przelot zespołu „Biało-Czerwone Iskry” nad Polem Mokotowskim.

Nadinspektor Krzysztof Gajewski wystosował w tym uroczystym dniu do wszystkich lotników życzenia.

Życzenia dla lotników od nadinsp. Gajewskiego

Powrót na górę strony