Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odzyskana czapka więźnia wraca do Państwowego Muzeum na Majdanku

Data publikacji 29.08.2013

Dzięki współpracy Biura Służby Kryminalnej KGP, Oficera Łącznikowego FBI w Polsce, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, KWP w Lublinie oraz kierownictwa Państwowego Muzeum na Majdanku odzyskano czapkę więźnia pochodzącą ze zbiorów muzealnych Państwowego Muzeum na Majdanku. 29 sierpnia 2013 r. czapka wróciła do właściciela.

Funkcjonariusze Biura Służby Kryminalnej KGP, w ścisłej współpracy z przedstawicielami amerykańskich organów ścigania odzyskali czapkę więźnia typu „pasiak” pochodzącą ze zbiorów muzealnych Państwowego Muzeum na Majdanku.

W czerwcu 2013 r, do Biura Służby Kryminalnej KGP wpłynęła informacja w sprawie ujawnionej na internetowym portalu aukcyjnym eBay czapki więźnia z okresu II Wojny Światowej oferowanej do sprzedaży, pochodzącej prawdopodobnie ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku. Na jednym z załączonych na aukcji zdjęć widoczna była wszywka z oznaczeniami muzeum i numerem inwentarzowym. Aukcja miała skończyć się za 3 dni.

W Biurze Służby Kryminalnej KGP podjęto pilne działania w kierunku potwierdzenia faktu utraty czapki przez Muzeum i odzyskania jej. Nawiązano ścisłą współpracę z kierownictwem muzeum na Majdanku oraz Oficerem Łącznikowym FBI przy Ambasadzie USA w Warszawie, który za pośrednictwem policji federalnej w Waszyngtonie, niezwłocznie rozpoczął działania. Bardzo szybko udało mu się ustalić dane osoby sprzedającej czapkę na aukcji – chodziło o to, aby przedmiot został jak najszybciej z aukcji wycofany i odzyskany. W czynnościach realizowanych na terenie Lublina aktywnie uczestniczyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

W toku dalszych działań, w celu ustalenia autentyczności oferowanej na aukcji czapki, w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji przeprowadzono specjalistyczne badania, które potwierdziły jej autentyczność.

Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste przekazanie eksponatu. W spotkaniu uczestniczyli: Ambasador USA Stephen Mull, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Zastępca Dyrektora ds. Działalności Podstawowej Państwowego Muzeum na Majdanku - Pani Danuta Olesiuk, kierownik Działu Muzealiów, Oficer Łącznikowy FBI w Polsce - Legal Attache Monika Wasiewicz oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych KGP.

Komendant Główny Policji na ręce ambasadora złożył serdeczne podziękowania za dobrą międzynarodową współpracę, współpracę poprzez oficerów łącznikowych z kolegami ze Stanów Zjednoczonych. "Presja czasu była znacząca i właśnie ta szybka dobra współpraca Biura Służby Kryminalnej KGP, kolegów z FBI, oficerów łącznikowych FBI w Polsce przyczyniła się do tego, że koledzy w Stanach podjęli błyskawiczne działania. Dzisiaj będziemy mieli prawdziwą przyjemność wspólnie przekazać tę czapkę z powrotem do zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku" - powiedział Komendant Główny Policji, nadinspektor Marek Działoszyński.

Odzyskaną przez funkcjonariuszy czapkę, wspólnie z Komendantem Głównym Policji, na ręce Podsekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, złożył Ambasador USA - "Po zakończeniu wojny Polska odegrała wiodącą rolę na świecie przypominając nam wszystkim o moralnym obowiązu zachowania pamięci o zbrodniach i ich ofiarach, a także o konieczności zadbania o to, by historia nigdy więcej się nie powtórzyła. Dzisiejsza uroczystość jest ważnym symbolem wsparcia Ameryki dla wysiłków polskich, by już nikt nigdy nie padł ofiarą podobnych zbrodni jakich ciężko doświadczyły Polska i Polacy. Cieszę się bardzo, że mogę dziś oficjalnie oddać czapkę w polskie ręce. W imieniu FBI i Stanów Zjednoczonych chciałbym też podziękować Komendzie Głównej Policji za kolejny przykład doskonałej współpracy naszych oragnów ścigania." - powiedział Ambasador USA.

"Dla nas to naprawdę wielki dzień, bo pamięć o ofiarach holokaustu, pamięć o ofiarach nazizmu dla Polski jest wielkim obowiązkiem, który dźwigamy od wielu lat. To nam przypadła trudna i ciężka rola, ale i odpowiedzialny obowiązek zachowania pamięci tego co się stało, dla całego świata. Ten obowiązek jest naprawdę trudny, bo wymaga zaangażowania, wielkich środków finansowych, wielkich wysiłków po to, aby każdy szczegół, który był świadkiem pamięci tamtych dni, zachowany był dla przyszłych pokoleń. Ta opieka i ochrona nie jest wcale łatwa, bo jak pokazuje praktyka są ludzie, którzy decydują się na niezrozumiałe działania zabierania pamiątek z obozów" - powiedziała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska. - " Ta czapka wraca do Majdanka. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystim, dzięki którym ten powrót stał się możliwy. Przede wszystkim chciałabym podziękować anonimowemu antykwariuszowi, który zadzwonił do Ministerstwa Kultury i poinformował nas, że na aukcji internetowej wystawiono taką czapkę. To właśnie dzięki tej informacji mogliśmy wszcząć procedury, które nie byłyby możliwe bez ogromnego zaangażowania Komendy Głównej Policji i Ambasady Stanów Zjednoczonych."

Na szczególne podkreślenie zasługuje niezwykle efektywna, szybka, pełna zaangażowania i ścisła współpraca wszystkich stron, tj. Biura Służby Kryminalnej KGP, Oficera Łącznikowego FBI w Polsce, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, KWP w Lublinie oraz kierownictwa Państwowego Muzeum na Majdanku, dzięki której cała historia zakończyła się sukcesem.

BSK KGP/pt/mw

foto:Marek Krupa / KGP

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.66 MB)

Powrót na górę strony