Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe narzędzie w walce z przemocą w rodzinie

Data publikacji 30.08.2013

Dziś (30 sierpnia 2013 r.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie odbyła się konferencja prasowa, inaugurująca pilotaż stosowania nowych narzędzi pracy policjantów w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Spotkanie swoją obecnością uświetnili Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych- Pan Marcin Jabłoński oraz Wojewoda Lubuski Pan Jerzy Ostrouch.

Od 1 września 2013 roku lubuscy policjanci pilotażowo będą korzystać z nowych narzędzi pracy – algorytmu postępowania policjanta podczas interwencji w związku z przemocą w rodzinie oraz kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Ale już dziś Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. Mirosław Domański zameldował Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych- Panu Marcinowi Jabłońskiemu, gotowość do realizacji nowej instytucji przez lubuskich policjantów.

Rolę pilotażu oraz zasady funkcjonowania nowego algorytmu przybliżyła także Pani Elżbieta Rusiniak - Naczelnik Wydziału Profilaktyki Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Pani Grażyna Jelska- Zastępca Dyrektora Wydziału Profilaktyki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa dorosłych i dzieci – ofiar przemocy w rodzinie. Zakłada się, że zastosowanie algorytmów i kwestionariuszy ułatwi policjantom interweniującym w przypadkach przemocy w rodzinie podjęcie właściwej decyzji co do sposobu postępowania wobec sprawcy i ofiar, a w konsekwencji przyczyni się do zapewnienia skuteczniejszej pomocy i bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Ważnym elementem programu pilotażowego jest aktywny udział służb pomocy społecznej na poziomie gminy i powiatu, który będzie polegał na:

• zapewnieniu przez powiatowe centra pomocy rodzinie całodobowego dostępu do informacji o potencjalnym miejscu umieszczenia dziecka odebranego z domu w czasie interwencji domowej oraz możliwości skorzystania z porady specjalisty (psychologa, pedagoga);
• zapewnieniu przez ośrodki pomocy społecznej gotowości przystąpienia przez dyżurnych pracowników socjalnych do czynności interwencyjnych na telefoniczne wezwanie policjanta w sytuacji: zatrzymania sprawcy przemocy, konieczności zapewnienia opieki małoletnim czy konieczności zapewnienia specjalistycznego wsparcia, schronienia celem udzielenia ofiarom przemocy w rodzinie szybkiej i wszechstronnej pomocy.

Narzędzia do szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie zostaną wdrożone na terenie całego kraju od 1 stycznia 2014 roku. Narzędzia przygotowało Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, przy współpracy z Fundacją „Dzieci Niczyje” i Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / mj)

Powrót na górę strony