Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody 90-lecia istnienia Interpolu

Data publikacji 11.09.2013

6 września 2013 roku z okazji drugiej części obchodów 90-lecia istnienia Interpolu zorganizowano w Komendzie Głównej Policji uroczyste spotkanie. Polska Policja już od chwili swojego powstania starała się być aktywna na forum międzynarodowym, czego przejawem był m.in. fakt, iż w roku 1923 została jednym z założycieli Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnych - jak wówczas nazywał się obecny Interpol. W chwili obecnej, skupiając w swoich szeregach 190 państw członkowskich, Interpol jest największą po ONZ organizacją międzynarodową.

Obchodząc tę okrągłą rocznicę przy „urodzinowym” torcie, kierownictwo Biura Międzynarodowej Współpracy Policji serdecznie podziękowało przede wszystkim pracownikom biura, podkreślając, iż to dzięki ich codziennej pracy Interpol jest tak ważnym elementem istnienia Polski na arenie międzynarodowej. To oni, wymieniając codziennie setki informacji kryminalnych z innymi krajami w Europie i na świecie, przyczyniają się do skutecznego poszukiwania i zatrzymywania m.in. najgroźniejszych przestępców, kradzionych pojazdów, dzieł sztuki czy też odnajdywania zaginionych osób poza granicami naszego kraju.  Ta skromna uroczystość była uświetniona obecnością akredytowanych w Polsce policyjnych oficerów łącznikowych, którzy służą pomocą w najróżniejszych przypadkach pracy policyjnej wymagającej bezpośredniego kontaktu z policjantami krajów z których są delegowani.

Warto tu wspomnieć, iż pierwszą część obchodów 90-lecia organizacji, która miała miejsce 7 czerwca tego roku, zaszczyciła swoją obecnością Pani Mireille Ballestrazzi – Prezydent Interpolu, która przybyła  specjalnie w tym celu do Polski na zaproszenie Komendanta Głównego Policji. Dzięki staraniom pracowników Sekcji ds. Interpolu w BMWP,  zorganizowano także na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie konferencję naukową poświęconą międzynarodowym aspektom bezpieczeństwa publicznego. Swoje wystąpienia, obok  Pani Prezydent, mieli: Pan Marcin Jabłoński - Podsekretarz Stanu w MSW, nadinsp. Marek Działoszyński - Komendant Główny Policji, profesorowie i kadra dydaktyczna UKSW oraz inni zaproszeni goście. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno środowiska naukowego, jak i studentów uniwersytetu, przez co stała się ciekawą platformą, gdzie pokazano szerszemu audytorium właściwości pracy międzynarodowej polskiej Policji.   

(BMWP KGP / ak)

Powrót na górę strony