Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krakowska Policja informuje:

Data publikacji 27.09.2013

W materiale wyemitowanym w Panoramie – TVP2 przedstawiono w bardzo niekorzystnym świetle pracę małopolskiej Policji i jej działania w zakresie walki z przestępczością pseudokibiców. W programie tym zupełnie nie uwzględniono, przesłanego w tym dniu, stanowiska Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Tym samym, autor materiału, pan Dariusz Bohatkiewicz uzasadniał z góry przyjętą tezę argumentami do niej pasującymi. W materiale pominięto całkowicie wszystkie te argumenty, które w zdecydowanie innym świetle pokazałyby pracę małopolskiej Policji.

Tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy policjanci zatrzymali 153 osoby, mające związek ze zdarzeniami pseudokibicowskimi,  w tym 25 sprawców uszkodzeń elewacji budynków i 37 za posiadanie niebezpiecznych narzędzi.
Małopolska Policja  odnotowała w tym roku  znaczny spadek liczby przestępstw prawie we wszystkich kategoriach, przede wszystkim w tych, które  łączą się z pseudokibicami.
W porównaniu do tego samego okresu (8 miesięcy) roku ubiegłego, o ponad połowę spadła liczba  rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń (z 2523 do 1090 zdarzeń)
Ta sama tendencja dotyczy bójek, pobić czy rozbojów przy użyciu niebezpiecznych narzędzi. (spadek z 120 do 50).
Także w najcięższej kategorii przestępstw, jakim są zabójstwa, także zanotowano spadek (z 31 czynów liczba ta zmniejszyła się do 25).  Z tej liczby, 4 przestępstwa zostały  popełnione w miejscach publicznych. To najcięższe przypadki do wykrycia i najbardziej interesujące opinię publiczną , bo sprawca prawie nigdy nie jest zatrzymywany na gorąco.  We wszystkich tych sprawach policja zatrzymała sprawców, a zebrane  obciążające  dowody pozwoliły na przedstawienie zarzutów.  Dla dobra prowadzonych śledztw Policja nie komentuje  materiałów prasowych - o naszej pracy świadczy szybkie i skuteczne wykrycie sprawców i zebranie przeciwko nim dowodów.
Zagadnienie grup pseudokibiców, dotyczy tak naprawdę dobrze zorganizowanych grup przestępczych i tak jest traktowane przez małopolską policję. Grupy zajmują się  przede wszystkim  handlem narkotykami na dużą skalę, a także wymuszeniami.  Do zwalczania tego typu przestępczości zostały stworzone, zarówno w komendzie wojewódzkiej oraz komendzie miejskiej policji w Krakowie,  jak i w Centralnym Biurze Śledczym odpowiednie struktury, których policjanci mają bardzo dobre rozpoznanie środowisk kibicowskich i systematycznie likwidują takie grupy. W ostatnim czasie przeprowadzono  około  50  realizacji przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym, zlikwidowano kilkanaście przestępczych struktur, zatrzymano około  200  osób, którym przedstawiono  także zarzuty udziału w zorganizowanych grupach przestępczych, dokonujących przestępstw kryminalnych.  Oczywiste jest, że te  przedstawione wyniki są rezultatem bardzo dobrej pracy policjantów oraz ich zaangażowania  w obowiązki. Świadczy to też, o bardzo dobrym rozpoznaniu środowisk chuligańskich i bandyckich  przez Policję.
Tendencyjne pokazywanie bierności Policji nie buduje poczucia społecznego bezpieczeństwa, tym bardziej, że nie ma absolutnie odzwierciedlenia w wynikach naszej codziennej pracy.

KWP Kaków/gp


 

Powrót na górę strony