Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mocne uderzenie CBŚ KGP i Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów w nielegalny tytoń

Data publikacji 02.10.2013

Sześć osób zatrzymanych, zabezpieczonych prawie 9 milionów sztuk papierosów i ponad 12 ton krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy to efekt wspólnej realizacji przeprowadzonej przez Centralne Biuro Śledcze KGP i Wywiad Skarbowy Ministerstwa Finansów. Czarnorynkowa wartość przechwyconych wyrobów to blisko 11 milionów złotych.

Już od pewnego czasu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego prowadzili wspólne działania z Wywiadem Skarbowym Ministerstwa Finansów. Z zebranych materiałów wynikało, iż pod Warszawą, w jednej z miejscowości w gminie Sobienie Jeziory znajduje się tzw „dziupla” - magazyn i miejsce przeładunku nielegalnych wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.

Policjanci CBŚ i pracownicy Wywiadu Skarbowego wspólnie zorganizowali zasadzkę, której celem było zatrzymanie sprawców - organizatorów procederu i innych członków rozpracowywanej grupy na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa oraz zlikwidowanie nielegalnego procederu. W tym celu policjanci i wywiadowcy Ministerstwa Finansów po ustaleniu, iż na posesji znajdują się papierosy bez polskich znaków akcyzy i trwa ich przeładowywanie zainicjowali skoordynowane działania z grupą realizacyjną CBŚ KGP i Wydziałem Realizacyjnym Departamentu Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów. W wyniku tych działań zatrzymano 4 osoby w trakcie przeładunku kartonów z nielegalnymi papierosami z Tira do mniejszych ciężarówek.

W trakcie działań zatrzymano także dwóch członków grupy pilotujących i ochraniających przewozy nielegalnego towaru. Funkcjonariusze CBŚ KGP i pracownicy Wywiadu Skarbowego MF ujawnili w sumie 8.980.000,00 sztuk papierosów na znajdujących się na posesji samochodach ciężarowych – szykowanych do odjazdu. W trakcie przeszukania pomieszczeń znajdujących się na terenie posesji policjanci CBŚ ujawnili także około 12,4 tony krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. W trakcie dalszych czynności procesowych na miejsce wezwano funkcjonariuszy z Izby Celnej w Warszawie w celu zabezpieczenia i transportu do magazynów depozytowych ujawnionych na terenie posesji nielegalnych wyrobów akcyzowych.

Jak wynika z materiałów zgromadzonych przez CBŚ KGP i Wywiad Skarbowy Ministerstwa Finansów, zatrzymane osoby współpracowały ze sobą od kilkunastu miesięcy. W ustalonym i zlikwidowanym miejscu dochodziło do przeładunku nielegalnego tytoniu. Był on dzielony i przeładowywany z dużych transportów do mniejszych ciężarówek, które niezwłocznie po przeładowaniu rozwoziły papierosy do hurtowych odbiorców na terenie naszego kraju i Unii Europejskiej. Oprócz bardzo dużej ilości papierosów i krajanki tytoniowej, funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt służący zatrzymanym do przewozu i przeładunku – w sumie 7 pojazdów w tym 4 samochody ciężarowe.

Z szacunków Centralnego Biura Śledczego i Ministerstwa Finansów wynika, że zabezpieczone papierosy i tytoń miały czarnorynkową wartość około 11 milionów złotych. Uszczuplenia jakie poniósł Skarb Państwa z tytułu niezapłaconych łącznych należności podatkowych wyniosły ponad 18 milionów złotych.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty działania na szkodę Skarbu Państwa poprzez dokonanie przestępstw paserstwa celnego i akcyzowego. Sąd Rejonowy w Garwolinie na wniosek Prokuratury Rejonowej w Garwolinie zastosował wobec czwórki zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Jak podkreślają policjanci Centralnego Biura Śledczego sprawa jest rozwojowa. Warto podkreślić, że ujawnienie tak znacznych ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz krajanki tytoniu jest jednym z największych sukcesów na przestrzeni ostatniego roku, a realizacja prowadzona dzięki połączonym siłom służb doprowadziła do zatrzymania na gorącym uczynku nie tylko pomocników, kierowców, konwojentów ale w szczególności głównych organizatorów przestępczej działalności.

CBŚ

  • W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli 8 980 000 sztuk papierosów
  • Kilka grup realizacyjnych na umówiony sygnał w jednym momencie weszło na posesję na której dochodziło do rozładunku tytoniu
  • Tytoń był przekładany z dużych transportów do mniejszych ciężarówek, potem rozwożony do odbiorców w Polsce i UE
  • Policjanci odkryli pomieszczenia, w których składowano krajankę tytoniową
  • W sumie zabezpieczyli około 12,4 tony krajanki bez akcyzy
  • Zabezpieczone papierosy i tytoń miały wartość około 11 milionów złotych

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.32 MB)

Powrót na górę strony