Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polski policjant Szefem Biura Kadr Misji ONZ w Liberii (UNMIL)

Data publikacji 10.10.2013

Z dniem 12 września 2013 roku policjant Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Liberii (UNMIL) asp. Michał Damps został mianowany przez Szefa Misji Johna Nielsena na stanowisko Chief of Personnel.

W kraju asp. Michał Damps służy w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, natomiast na misji pełni funkcję Szefa Biura Kadr, które "obsługuje" 500 międzynarodowych policjantów - ekspertów Misji UNMIL oraz koordynuje i wspiera w sprawach kadrowo - finansowych 1000 policjantów jednostek specjalnych z Chin, Nepalu, Jordanii, Indii oraz Nigerii.

Odpowiedzialny jest bezpośrednio za akceptację wszelkich podróży służbowych zarówno na terenie misji, jak i poza misją tzw. Movement of Personnel. Funkcjonariusze z podlegającego mu biura analizują wszystkie wnioski dotyczące wyjazdów oficerów UNMIL-u w ramach wykonywanych przez nich obowiązków służbowych oraz wyjazdów na urlopy lub związanych z ewakuacjami medycznymi czy repatriacjami. Weryfikacji poddawane są także wszystkie wnioski urlopowe oraz zwolnienia lekarskie czy pobyty w szpitalach.

Najważniejszym jednak zadaniem stawianym przed naszym policjantem jest prowadzenie zrównoważonej pod względem narodowościowym, płci oraz obszaru pełnienia służby tzw. polityki kadrowej misji. Mając na uwadze ww. czynniki "dopasowuje" poszczególnych oficerów do aktualnych potrzeb misji, bezpośrednio decydując o ich przydziałach do poszczególnych zespołów i wydziałów.

Ponadto nadzoruje i koordynuje organizację wszelkich oficjalnych uroczystości, w tym Medal Parade dla jednostek specjalnych.

Jako Chief of Personnel, z urzędu zastępuje Chief of Staff w przypadku jego nieobecności na obszarze misji.

Źródło: BMWP KGP

Powrót na górę strony