Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: konsultacje robocze przedstawicieli macedońskiego MSW oraz Przedstawicielstwa OBWE w Skopje

Data publikacji 17.10.2013

W dniach 15 - 16 października 2013 roku z wizytą szkoleniową w Komendzie Głównej Policji gościła delegacja macedońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Przedstawicielstwa OBWE w Skopje. Celem wizyty było zapoznanie się z polskimi rozwiązaniami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz zadań i budżetu polskiej Policji.

Strona macedońska zainteresowana była w szczególności polskimi doświadczeniami w zakresie systemu szkolenia policyjnego, ścieżki kariery zawodowej, doboru do Policji, postępowania kwalifikacyjnego na wybrane stanowiska służbowe, naboru pracowników cywilnych i systemu ich rozwoju zawodowego, postępowania dyscyplinarnego w Policji, systemu emerytalnego, zadań i budżetu Policji.

W konsultacjach roboczych udział wzięli przedstawiciele Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Biura Finansów KGP oraz Biura Międzynarodowej Współpracy KGP.

(źródło: BMWP KGP)

 

Powrót na górę strony