Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inspekcja na stanowisku oficera łącznikowego Policji w Wielkiej Brytanii

Data publikacji 17.10.2013

W dniach 14-16 października br. w Londynie przebywała delegacja oficerów Komendy Głównej Policji z insp. Rafałem Łysakowskim, Dyrektorem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji na czele. Stanowisko oficera łącznikowego w Wielkiej Brytanii zostało utworzone w 2008 roku. Od momentu utworzenia stanowiska, służbę w tym kraju pełni insp. Paweł Olczak.

Wizyta inspekcyjna stanowi ważny element w procesie nadzoru i koordynacji sieci oficerów łącznikowych. Służy usprawnieniu funkcjonowania stanowisk oficerów łącznikowych utworzonych przy polskich placówkach dyplomatycznych. Pozwala na to dokonywana w miejscu pełnienia służby ocena i identyfikacja potrzeb. Wizyta inspekcyjna jest także wyrazem wagi jaką kierownictwo Policji przywiązuje do rozwoju współpracy międzynarodowej z wykorzystaniem oficerów łącznikowych.

Głównym celem inspekcji w Londynie była ocena służby oficera łącznikowego, dokonana na podstawie opinii podmiotów, z którymi polski oficer łącznikowy na co dzień współpracuje.

Podczas wizyty w Londynie polska delegacja została przyjęta przez Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Pana Witolda Sobkowa oraz przez Konsula Generalnego RP Pana Ireneusza Truszkowskiego.

W trakcie rozmów w Ambasadzie omówiono zadania oficera łącznikowego i jego rolę w procesie dyplomacji prowadzonej w Wielkiej Brytanii. Pan Ambasador Witold Sobkow podkreślił znaczenie obecności oficera łącznikowego Policji w tym kraju. Wskazał na liczne korzyści płynące dla polskiej placówki z kontaktów służbowych insp. Pawła Olczaka z przedstawicielami brytyjskich  służb policyjnych. Wymieniono opinie nt. polsko-brytyjskiej współpracy bilateralnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących przebywających na Wyspach Brytyjskich, obywateli polskich i zwalczania przestępczości.

W trakcie spotkania z kierownictwem Ambasady podsumowano także dotychczasową służbę insp. Pawła Olczaka na stanowisku oficera łącznikowego Policji.

Ważnym punktem inspekcji były spotkania z przedstawicielami brytyjskich służb policyjnych.  Polska delegacja spotkała się m. in. z przedstawicielami  New Scotland Yard, International Assistance Unit oraz Extradition Unit NSY.

Podczas spotkań omówiono główne kwestie dotyczące współpracy bilateralnej oraz kierunki i możliwości jej wzmocnienia. Rozmawiano także na temat możliwości zacieśnienia współpracy bilateralnej z zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej z udziałem obywateli polskich. Warto nadmienić, iż KGP podjęła współpracę z NYS delegując do Wielkiej Brytanii 3 funkcjonariuszy Policji, których zadaniem jest udział w czynnościach służbowych podejmowanych przez brytyjskich partnerów wobec obywateli polskich.

Wymieniono doświadczenia w zakresie prowadzenia współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem sieci oficerów łącznikowych.

Przedstawiciele brytyjskich służb policyjnych bardzo wysoko ocenili współpracę z polskim oficerem łącznikowym insp. Pawłem Olczakiem, wskazując na jego profesjonalizm i dyspozycyjność.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony